Medlemmer i HeRA

Per 31. januar 2013

Akershus universitetssykehus HF (status passiv)

1. Ingeborg Teigland, ingeborg.teigland@ahus.no 67 96 85 65
2. Helene Lie, helene.lie@ahus.no 67 96 85 62

Diakonhjemmet Sykehus, Oslo (status ny 22.09.10)

1. Marianne Følling, marianne.folling@diakonsyk.no 22 45 40 41
2. Kari Engen Matre, kari.e.matre@diakonsyk.no  22 45 16 39

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

1. Brit Kjønigsen, brit.kjonigsen@fhi.no 21 07 64 85
2. Bo Valentin, bo.valentin@fhi.no 21 07 67 22

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo

1. Sigrun Espelien Aasen, sea@helsebiblioteket.no 930 42 840
2. Hans Petter Fosseng, hpf@helsebiblioteket.no 464 19 669

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

1. Hanne B. Wollebæk, h.b.wollebak@ub.uio.no 23 07 44 74
2. Kari Austveg, kari.austveg@ub.uio.no 23 07 44 24
3. Gro Roksand (SPS), gro.roksand@rr-research.no 23 07 54 45

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 

1. Tiril Bonnevie, tiril.bonnevie@medisin.uio.no 22 11 75 91  
2. Ny vil bli oppnevnt.

Psykiatrien i Vestfold HF (status passiv)

1. Eva Anfinnsen, eva.anfinnsen@aldringoghelse.no 33 34 19 50
2. Inge Harald Monrad Aas, monrad.aas@piv.no*33 01 80 00

Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Helseregion Øst og Sør, Oslo

1. Brynhildur Axelsdottir, brynhildur.axelsdottir@r-bup.no 22 58 60 22 
2. Signe Revold, signe.revold@r-bup.no 22 58 60 30

Statens helsetilsyn, Oslo

1. Signe Emilie Romuld, ser@helsetilsynet.no 21 52 98 31
2. Toril Skarsgard, tos@helsetilsynet.no 21 52 98 32 

Statens institutt for rusmiddelforskning, Oslo

1. Johanne Longva, jl@sirus.no 22 34 04 40
2. Beate Henriksen, bh@sirus.no 22 34 04 39

Statens strålevern, Bærum

1. Aud Carelius, aud.carelius@nrpa.no 67 16 25 55
2. Bente Foss, bente.foss@nrpa.no 67 16 25 30

Stavanger universitetssjukehus HF (status passiv)

1. Elisabeth Stakkeland, sdeh@sus.no 51 51 52 34
2. Hilde Elin Sperrevik Magnussen, sphe@sus.no 51 51 92 37
3. Silje Helgevold, sldd@sus.no 51 51 52 34