Arkivering av artikler publisert i tradisjonelle tidsskrifter

Veiledning.

 1. Sjekk NORA og OAIster om artikkelen alt er registrert i et åpent arkiv.
 2. Sjekk tidsskiftpolicy i SHERPA/RoMEO, tidsskriftet må tillate arkivering av post-print-versjonen av artikkelen.
 3. Be forfatter om å få versjonen som er siste fagfellevurderte manus før publisering.
 4. Be forfatter sjekke med ev. medforfattere om tillatelse til å arkivere artikkelen i et åpent institusjonelt arkiv (HeRA) 
 5. Ved mottak av artikkelen fra forfatter, merkes denne med teksten «This is the author's (authors') final, peer reviewed manuscript published in [tidsskriftets navn, år, volum,(hefte), sidetall, samt tittel i fall denne avviker fra forfatteren(e)s tittel]».Eks.

  http://hera.helsebiblioteket.no/hera/bitstream/10143/75934/2/Oxman_311008_Pra.pdf

 6. Det kan være en fordel med et eget system på filnavn som skal lastes opp til HeRA. For eksempel etter malen forfatteretternavn_publiseringsdato_treførstebokstaver i pregnant tittelord (eks.: Fretheim_100707_Eff).
  Merk: Filnavn kan ikke kan ha æ, ø, å eller andre spesialtegn.
 7. Søk opp artikkelens PubMed id.
 8. Velg «Submit», finn riktig institusjon i nedtrekksmenyen «Collection» og velg «Articles».
 9. Alle metadata fra PubMed kommer inn automatisk på grunn av PubMed id, jf. pkt. 7 (merk: punkt 10 og 11 for rettelser).
 10. Sjekk forfatternavn (fullstendig navneform ønskelig, jf. Frida-krav).
 11. «Citation»-feltet må rettes. Slett tittelen. Hent fullstendig tidsskriftstittel fra «Journal name» i feltet under og lim inn tidsskiftnavnet foran årsangivelsen. Slett forkortet tidsskriftnavn etter angivelsen av år, volum, hefte, side(r).
 12. «Additional Links». Legg inn lenke til artikkelen på  tidsskriftets hjemmeside, som nå ofte samsvarer med tidsskriftartikkelens DOI.
 13. «Type». Hak av for «Journal article» og «peer reviewed», ev. også «review».
 14. «Subject keywords». Legg inn vitenskapsdisiplin(er) som beskriver innholdet i artikkelen. Klikk først på + for å få opp hierarkisk inndeling og velg så emne. Hele lenka med emnehierarkiet lagres.
 15. Sponsor (eks. National Institutes of Health) kan oppgis, ikke nødvendig.
 16. «Upload a file». Hent dokumentet som skal arkiveres og oppgi «File description» = Article.
 17. Sjekk filformat. Som oftest er PDF ønskelig. Merk at HeRA automatisk kan konvertere andre filtyper til PDF.
 18. «Verify». Sjekk alle dataene du har lagt inn og gjør endringer om nødvendig.
 19. Er alt OK så «Grant the licence» på vegne av forfatter(ne) og artikkelen er arkivert.