Arkivering av artikler publisert i Open Access-tidsskrifter

Veiledning for innlegging av OA-tidsskrifter.

 1. Sjekk  HeRA om artikkelen alt er registrert. Hvis den er det, lag mapping til egen forfatters institusjon.
 2. Lagre gjerne pdf'n på egen pc når du skal registrere artikkelen. Det kan være en fordel med et eget system på filnavn som skal lastes opp til HeRA. For eksempel etter malen forfatteretternavn_publiseringsdato_treførstebokstaver i pregnant tittelord (eks.: Fretheim_100707_Eff).
  Merk: Filnavn kan ikke kan ha æ, ø, å eller andre spesialtegn.
 3. Søk opp artikkelens PubMed id.
 4. Velg «Submit», finn riktig institusjon i nedtrekksmenyen «Collection» og velg «Articles».
 5. Alle metadata fra PubMed kommer inn automatisk på grunn av PubMed id, jf. pkt. 7 (merk: punkt 10 og 11 for rettelser).
 6. Sjekk forfatternavn (fullstendig navneform ønskelig, jf. Frida-krav).
 7. «Citation»-feltet må rettes. Slett tittelen. Hent fullstendig tidsskriftstittel fra «Journal name» i feltet under og lim inn tidsskiftnavnet foran årsangivelsen. Slett forkortet tidsskriftnavn etter angivelsen av år, volum, hefte, side(r).
 8. «Additional Links». Legg inn lenke til artikkelen på tidsskiftets hjemmeside, som nå ofte samsvarer med tidsskriftartikkelens DOI (Digital Object Identifier).
 9. «Type». Hak av for «Journal article» og «peer reviewed», ev. også «review».
 10. «Subject keywords». Legg inn vitenskapsdisiplin(er) som beskriver innholdet i artikkelen. Klikk først på + for å få opp hierarkisk inndeling og velg så emne. Hele lenka med emnehierarkiet lagres.
 11. Sponsor (eks. National Institutes of Health) kan oppgis, ikke nødvendig.
 12. «Upload a file». Hent dokumentet som skal arkiveres og oppgi «File description» = Article.
 13. Filformat PDF.
 14. «Verify». Sjekk alle dataene du har lagt inn og gjør endringer om nødvendig.
 15. «Grant the licence» på vegne av forfatter(ne) og artikkelen er arkivert.