Browse
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
Listed institutions
bullet
bullet
bullet
Quick guides
bullet
bullet
bullet
bullet
bulletHelsebiblioteket's Research Archive (HeRA) > Retningslinjer og rutiner for åpen publisering (Open Access)

Retningslinjer og rutiner for åpen publisering (Open Access)

Åpen publisering-policy:

Om Cristin i Kunnskapssenteret (25.3.2011)

Kunnskapssenterets retningslinjer for økonomisk støtte til frikjøping av artikler gjennom åpen publisering (28.3.2011)