2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/98494
Title:
Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av ”de andre” hindrer samarbeid
Authors:
Baklien, Bergljot
Citation:
Norges barnevern 2009 86 (4): 236-244
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/alkohol/publication/532.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBaklien, Bergljoten
dc.date.accessioned2010-05-11T12:37:57Z-
dc.date.available2010-05-11T12:37:57Z-
dc.date.issued2009-12-21-
dc.identifier.citationNorges barnevern 2009 86 (4): 236-244en
dc.identifier.issn0800-1014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/98494-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Barnevernet mottar få bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Denne artikkelen går bakenfor spørsmålene om hvem som har skylden eller ansvaret, og ser på samarbeidsbarrierene, hva de består i, og hvordan de kan bygges ned. En kvalitativ studie blant lærere, barnehageansatte, helsesøstre og ansatte i barneverntjenesten, tyder på at de viktigste hindringene ligger aktørenes bilder av hverandre. Barnehageansatte og lærene sine oppfatninger av barnevern¬tjenesten var komplekse og til dels inkonsistente. På den ene siden ble det gjentatte ganger sagt at de gjør jo ikke noe, en melding havner bare i den store bunken. På den andre siden ble det også sagt at de gjør alt for mye, at konsekvensene av å melde bekymring kan være for dramatiske. Fortellingene var gjennomgående preget av en mangel på tillit. Skal flere barn som trenger det, får hjelp så tidlig som mulig, må skole og barnehage få erfaringer som øker barneverntjenestens tillitsverdighet.en
dc.language.isonoen
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/alkohol/publication/532.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshChild Careen
dc.subject.meshSchoolsen
dc.subject.meshChild, Preschoolen
dc.subject.meshCommunity-Institutional Relationsen
dc.subject.meshChilden
dc.titleSkole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av ”de andre” hindrer samarbeidno
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalNorges barnevernen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.