Chain of care for patients with intentional self-harm: an effective strategy to reduce suicide rates?

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/98431
Title:
Chain of care for patients with intentional self-harm: an effective strategy to reduce suicide rates?
Authors:
Rossow, Ingeborg; Mehlum, Lars; Gjertsen, Finn; Møller, Bjørn
Citation:
Suicide & life-threatening behavior 2009,39 (6):614-22

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRossow, Ingeborgen
dc.contributor.authorMehlum, Larsen
dc.contributor.authorGjertsen, Finnen
dc.contributor.authorMøller, Bjørnen
dc.date.accessioned2010-05-11T10:18:38Z-
dc.date.available2010-05-11T10:18:38Z-
dc.date.issued2009-12-
dc.identifier.citationSuicide & life-threatening behavior 2009,39 (6):614-22en
dc.identifier.issn1943-278X-
dc.identifier.pmid20121324-
dc.identifier.doi10.1521/suli.2009.39.6.614-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/98431-
dc.description.abstractChain of care for patients with intentional self-harm was important in the Norwegian national action plan to prevent suicide. In this study there were two aims: (1) to calculate the potential effects of chain of care on reducing suicide rates, and (2) to assess whether suicide rates decreased more in areas where chain of care had been implemented than in other areas. We observed no differences in changes in suicide rates between areas with and without the intervention. The calculated potential effects of chain of care on national suicide rates were very small, even under unrealistically favorable conditions.en
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Er behandlingskjede for pasienter med villet egenskade en effektiv strategi for å redusere selvmordsratene? Det å etablere en behandlingskjede for pasienter innlagt i sykehus etter selvmordsforsøk eller annen villet egenskade har vært en viktig strategi i den norske handlingsplanen for forebygging av selvmord. En behandlingskjede innebærer at pasienten følges opp av en eller flere behandlingsinstanser i inntil ett år etter sykehusoppholdet. Individrettet strategi Studien gir ingen belegg for at en slik individrettet risikostrategi er effektiv for å redusere selvmordsratene i befolkningen. SIRUS-forsker Ingeborg Rossow står sammen med Lars Mehlum, Finn Gjertsen og Bjørn Møller bak studien, som er publisert i tidsskriftet Suicide and Life-Threatening Behavior. Om studien Forskerne har beregnet hvor stor den potensielle effekten av behandlingskjeder vil kunne være under ulike betingelser, og sammenliknet endringer i selvmordsrater i befolkningen i områder som har og ikke har innført behandlingskjede. Liten effekt Beregningene av potensielle effekter viste at selv under urealistisk gunstige betingelser ville den forventete effekten på selvmordsrater være veldig liten. I tråd med dette viste også sammenlikningene av observerte selvmordsrater over tid at det ikke var noen forskjeller i endringene i selvmordsrater i områder som har og ikke har innført behandlingskjede.en
dc.language.isoenen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subject.meshAge Distributionen
dc.subject.meshFemaleen
dc.subject.meshHealth Knowledge, Attitudes, Practiceen
dc.subject.meshHumansen
dc.subject.meshMaleen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshRisk Assessmenten
dc.subject.meshRisk Factorsen
dc.subject.meshSelf-Injurious Behavioren
dc.subject.meshSuicideen
dc.titleChain of care for patients with intentional self-harm: an effective strategy to reduce suicide rates?en
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.contributor.departmentThe Suicide Research and Prevention Unit, University of Oslo, Oslo, Norway. ir@sirus.noen
dc.identifier.journalSuicide & life-threatening behavioren
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.