2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/97647
Title:
Biologiske legemidler i behandling av tidlig revmatoid artritt (leddgikt)
Authors:
Kornør, Hege; Burger, Emily; Harboe, Ingrid; Klemp, Marianne
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 09/2010
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/9235.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKornør, Hegeen
dc.contributor.authorBurger, Emilyen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2010-04-29T11:00:26Z-
dc.date.available2010-04-29T11:00:26Z-
dc.date.issued2010-04-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 09/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-338-8-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/97647-
dc.description.abstractENGLISH: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease that causes inflammation of the joints. The disease affects 0.5% to 1% of the adult population, and causes severe pain and disability. Direct costs related to treatment, and indirect costs associated with occupational disability, is significant. RA is treated with an interdisciplinary approach, in which disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) are an important component. The recommended first choice is one or more DMARDs. In the absence of treatment effect, a biologic drug may be added. The purpose of this systematic review was to investigate the efficacy and safety of biologics, compared with DMARDs in patients with early (≤ 3 years) RA. The commisioner is the Norwegian Rheumatism Association, whose members are concerned with good treatment at the early stages of RA. We included a total of 12 randomised controlled trials that examined the effect of biologics infliximab, adalimumab, etanercept and abatacept. The results suggest that, compared with DMARDs alone, biologicals in combination with DMARDs give: • more patients in remission • neither more or less serious adverse events • more patients who achieved a 50% improvement • improved physical function • less joint destruction Due to methodological weaknesses in the included studies most results contain some degree of uncertainty. ---------------------------------------------en
dc.description.abstractNORSK: Revmatoid artritt (leddgikt) er en kronisk autoimmun sykdom som forårsaker betennelse i leddene. Sykdommen rammer 0,5 % til 1 % av den voksne befolkningen, og medfører store smerter og funksjonshemming. Direkte kostnader knyttet til behandling, samt indirekte kostnader knyttet til yrkesuførhet, er betydelige. Leddgikt behandles med en tverrfaglig tilnærming, hvor sykdomsmodifiserende legemidler (DMARDs) utgjør en viktig komponent. Det anbefalte førstevalget er et eller flere DMARDs. Ved fravær av behandlingseffekt kan et biologisk legemiddel legges til. Biologiske legemidler er et relativt nytt behandlingsalternativ med dokumentert effekt på etablert leddgikt. De biologiske legemidlene medfører imidlertid en risiko for resistensutvikling, og er svært kostbare. Hensikten med denne systematiske oversikten var å undersøke effekt og sikkerhet av biologiske legemidler sammenliknet med DMARDs hos pasienter med tidlig (≤ 3 år) leddgikt. Oppdragsgiver er Norsk Revmatikerforbund, som er opptatt av at leddgiktpasienter får god behandling tidlig i forløpet. Vi inkluderte til sammen 12 randomiserte kontrollerte studier som undersøkte effekten av de biologiske legemidlene infliximab, adalimumab, etanercept og abatacept. Metaanalysene antydet følgende hovedfunn for bruk av biologiske legemidler i kombinasjon med DMARDs: • flere pasienter med foreløpig tilbakegang av sykdomssymptom • verken flere eller færre alvorlige uønskete hendelser • flere pasienter som oppnår 50 % bedring • bedre fysisk funksjon • mindre leddødeleggelse Metodiske svakheter i de inkluderte studiene gjør at samtlige resultater inneholder en viss grad av usikkerhet.en
dc.description.sponsorshipNorsk Revmatikerforbunden
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/9235.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Reumatologi: 759en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Klinisk farmakologi: 739en
dc.subject.meshArthritis, Rheumatoiden
dc.subject.meshAntirheumatic Agentsen
dc.titleBiologiske legemidler i behandling av tidlig revmatoid artritt (leddgikt)no
dc.title.alternativeBiologics for early rheumatoid arthritisen
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.typeReviewen
dc.contributor.departmentNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.