Tannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/92213
Title:
Tannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 1/2010
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Tannhelsetjenesten-prioriterte-grupper/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2010-02-16T07:30:18Z-
dc.date.available2010-02-16T07:30:18Z-
dc.date.issued2010-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 1/2010en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/92213-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Som en del av det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten har Statens helsetilsyn tidligere utredet området tannhelsetjenester. Vi har hatt et særlig fokus på omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten til de gruppene som tannhelsetjenesteloven stiller krav om at fylkeskommunen skal prioritere. Statens helsetilsyn har tidligere gitt ut tre rapporter om tannhelsetjenesten i Norge. Rapportene viste betydelige fylkesvise forskjeller i tannhelsetjenestetilbudet, som ga grunn til bekymring for at prioriterte grupper i flere fylker ikke fikk det tilbudet de har krav på. Denne rapporten presenterer bakgrunnsdata på følgende områder: - Områdeovervåkning – tannhelsestatistikk Oppsummering av tilsynserfaring – planlagte tilsyn - Oppsummering av tilsynserfaring – tilsynssaker og rettighetsklager - Gjennomgang av forvaltningsrapporter om tannhelsetjenesten.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: As part of general supervision of health services, the Norwegian Board of Health Supervision has previously investigated dental services. In particular we have investigated dental services for groups in the population that are defined as priority groups in the Dental Health Services Act. Previously, the Norwegian Board of Health Supervision has published three reports on dental services in Norway. We identified large differences in supply of dental services in different counties. We were concerned that not all people in the priority groups are offered the dental services they are entitled to. This report presents background data in the following areas: - statistics about dental services - experience gained from supervision of dental services – planned supervision - experience gained from supervision of dental services – cases of complaint about dental personnel and rights for dental services - summary of reports evaluating public dental servicesen
dc.language.isoenen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries1/2010en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2010/Tannhelsetjenesten-prioriterte-grupper/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshPublic Health Dentistryen
dc.titleTannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupperen
dc.title.alternativeDental Services – with special focus on public dental services for people in priority groupsen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.