Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 – 2009. Del 1 1809-1983 – Den gamle helseforvaltning

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/85381
Title:
Spesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 – 2009. Del 1 1809-1983 – Den gamle helseforvaltning
Authors:
Berg, Ole
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 8/2009
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Norske-helseforvaltnings-utvikling-1809-2009-Del-1-1809-1983-Ole-Berg/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBerg, Oleen
dc.date.accessioned2009-11-05T10:39:25Z-
dc.date.available2009-11-05T10:39:25Z-
dc.date.issued2009-11-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 8/2009en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/85381-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Under Napoleonskrigene med engelsk blokade ble det Kongelige norske Sundheds-Collegium i Christiania etablert i 1809. Dette skriftet handler om utviklingen av den sentrale helseforvaltningen fra da og fram til 1983. Utviklingen etter Den andre verdenskrig blir tillagt stor vekt. Dette var tiden for profesjonalisering og spesialisering både av forvaltningen og helsetjenesten. Oppbyggingen av sentralforvaltningen lå på mange måter foran den organisatoriske utviklingen av selve tjenesteytelsen. Sentrale aktører var helsedirektørene Karl Evang og Torbjørn Mork. Skriftet gir et nærbilde av disse to markante personene og de menneskene som omgav dem. Helsedirektoratets ulike roller blir behandlet, og dets virksomhet blir satt inn i et tidsbilde i forhold til samfunnet for øvrig. Legenes styrkede posisjon under Evangs styre blir behandlet, og de ofte konfliktfylte spenningene mellom jurister og leger i helseforvaltningen blir belyst. Historien fortsetter med Morks forsøk på å forsvare skansene etter Evangs styrkeoppbygging, og avsluttes med de omfattende endringene som skjedde tidlig på 1980-tallet. Det statlige tilsynets utvikling og styrking de senere år vil bli behandlet i del 2 (1983-2009). Ole Berg (f. 1944) er professor i helseadministrasjon og statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Gjennom undervisning på masterstudiet i helseadministrasjon har han hatt stor innflytelse på en generasjon ledere i helsetjenesten. Han ledet studiet fra starten i 1986 og i flere år, og er tildelt St. Olavs orden for dette arbeidet.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: Under the Napoleonic Wars with the English blockade, the Royal Norwegian Health Collegium (det Kongelige norske Sundheds-Collegium) was established in Christiania in 1809. The theme of this book is the development of the central health administration from that time until 1983. The development after the Second World War is focussed on. This was the time of professionalization and specialization, both within administration and the health service. In many ways, the structure of the central administration was ahead of the organizational development of health service provision. Karl Evang and Torbjørn Mork were two people who played prominent roles. This book gives a description of these eminent people and their associates. The various roles of the Directorate of Health are described, and the work of this body is placed in the context of society as a whole. The strengthening position of doctors during the time of Evang’s leadership, and the often dramatic conflicts between lawyers and doctors in health administration, are described. The story continues with Mork’s attempts to defend the entrenched parties after Evang had strengthened their positions, and ends with the comprehensive changes that took place at the beginning of the 1980s. The development of public supervision during the last few years will be dealt with in Part 2 (1983-2009). Ole Berg (born in 1944) is Professor of Health Administration and Political Science at Oslo University. Through his teaching in the master course Master of Health Administration, he has had a large influence on a generation of leaders within the health services. He has been leader of the master course from when it began in 1986 and for several years. He was awarded the Order of St. Olav for his work in this area.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries8en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Norske-helseforvaltnings-utvikling-1809-2009-Del-1-1809-1983-Ole-Berg/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshHistory of Medicineen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleSpesialisering og profesjonalisering. En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 – 2009. Del 1 1809-1983 – Den gamle helseforvaltningno
dc.title.alternativeSpecialization and professionalization. An account of the development of the Norwegian civil health administration from 1809 to 2009. Part 1: 1809-1983 – Health Administration in the Pasten
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.