Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/77970
Title:
Erfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet.
Authors:
Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Oughton, Deborah; Liland, Astrid; Eikelmann, Inger Margrethe; Hansen, Hanne Solheim
Citation:
StralevernRapport 8/2009

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBay-Larsen, Ingrid Agathe-
dc.contributor.authorOughton, Deborah-
dc.contributor.authorLiland, Astrid-
dc.contributor.authorEikelmann, Inger Margrethe-
dc.contributor.authorHansen, Hanne Solheim-
dc.date.accessioned2009-08-20T11:48:16Z-
dc.date.available2009-08-20T11:48:16Z-
dc.date.issued2009-05-
dc.identifier.citationStralevernRapport 8/2009en
dc.identifier.issn0804-4910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/77970-
dc.descriptionResymé: Rapporten identifiserer og oppsummerer de viktigste erfaringene fra rehabilitering av forurensede områder etter Tsjernobylulykken, slik disse er formulert av representanter for landbrukssektoren (inkludert reindrift), primærhelsetjenesten, akademia, ideelle organisasjoner, lokale og regionale myndigheter, og ulike sektormyndigheter. Den gir også anbefalinger i det videre arbeidet med å sikre kompetanse og brukermedvirkning i norsk atomberedskap.en
dc.description.abstractAbstract: The report identifies and summarises the most important experiences related to long term rehabilitation of contaminated areas after the Chernobyl accident, as phrased by representatives from the agricultural sector (including reindeer herding), primary health care, academia, NGOs, local and regional authorities, as well as national authorities with responsibilities for emergency preparedness within their sector. It also includes recommendations for future collaboration to ensure competence and stakeholder involvement in Norwegian nuclear and radiological emergency preparedness.en
dc.language.isoenen
dc.publisherNorwegian Radiation Protection Authorityen
dc.relation.ispartofseriesStralevernRapporten
dc.relation.ispartofseries8/2009en
dc.subjectVDPen
dc.titleErfaringsbasert kunnskap i norsk atomberedskap - medvirkning fra berørte parter. Rapport fra EURANOS-prosjektet.en
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNordlandsforskningen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.