2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/69318
Title:
Forskning på verdiarbeid i helsetjenesten – litteratursøk
Authors:
Kirkehei, Ingvild
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 09/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6129.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild-
dc.date.accessioned2009-05-29T11:31:47Z-
dc.date.available2009-05-29T11:31:47Z-
dc.date.issued2009-04-30-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 09/2009en
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/69318-
dc.description.abstractBAKGRUNN: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Diakonhjemmet sykehus å identifisere forskningslitteratur om verdiarbeid i helsetjenesten. METODE: Vi utørte et systematisk litteratursøk i følgende databaser: Ovid MEDLINE, Ovid EMBASE, Ovid British Nursing Index, ISI Web Of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index), SveMed, Cochrane Library of Systematic Reviews, Cochrane Method Studies, DARE, HTA, Sociological Abstracts, Emerald Management Journals og Google Scholar. Søket inneholdt relevante søkeord for å fange opp studier på fire verdiområder: organisatoriske verdier, ledelsesverdier, profesjonsverdier og individuelle verdier. Søket ble avgrenset til publikasjoner utgitt f.o.m. 1994 og med søkefiltre for relevante studiedesign. RESULTAT: 256 publikasjoner ble vurdert som relevante. Disse ble sortert i henhold til de fire verdiområdene.en
dc.description.sponsorshipDiakonhjemmet sykehusen
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries09/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6129.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Medisinsk/odontologisk etikk, atferdsfag, historie: 805en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806-
dc.subject.meshValue of Lifeen
dc.titleForskning på verdiarbeid i helsetjenesten – litteratursøkno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.typeReviewen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.