2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/69299
Title:
Alkohol og hjertesykdom - litteratursøk etter systematiske oversikter
Authors:
Denison, Eva; Bakke, Eirin; Mørland, Jørg; Kirkehei, Ingvild; Fretheim, Atle
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 07/2009
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6088.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDenison, Eva-
dc.contributor.authorBakke, Eirin-
dc.contributor.authorMørland, Jørg-
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvild-
dc.contributor.authorFretheim, Atle-
dc.date.accessioned2009-05-29T11:07:39Z-
dc.date.available2009-05-29T11:07:39Z-
dc.date.issued2009-05-11-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 07/2009en
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/69299-
dc.description.abstractBAKGRUNN: Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: Hva er sammenhengen mellom bruk av alkohol (sprit, vin, øl) og risikoen for å få hjerte- og karsykdom eller dø? Hva er sammenhengen mellom bruk av alkohol og kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (som hypertensjon)? Hvilke potensielle skeivheter (bias) er viktige å ta hensyn til i studier av slike sammenhenger? METODE: Aktuelle artikler ble innhentet og vurdert i fulltekst med tanke på om de oppfylte inklusjonskriteriene som var satt opp: Formålet med oversikten skal være klart definert Dette formålet skal gjelde sammenhengen mellom alkohol (sprit, vin, øl) og hjerte- og karsykdom eller dødelighet, eller kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom (hypertensjon), eller skeivheter (bias) i studier av sammenhengen mellom alkohol (sprit, vin, øl) og hjerte- og karsykdom eller dødelighet, eller kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Det skal gå fram i metodedelen av artikkelen/rapporten hvilke databaser som det er søkt i, og for hvilken tidsperiode. RESULTAT: Vi identifiserte i alt 34 artikler eller rapporter fra 1998 og seinere, som oppfylte våre inklusjonskriterier. Vi har ikke vurdert kvaliteten på disse og har heller ikke forsøkt å oppsummere funnene utover å gjengi sammendrag av hver oversikt.en
dc.description.sponsorshipHelsedirektorateten
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries07/2009en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6088.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen
dc.subject.meshCardiovascular Diseasesen
dc.titleAlkohol og hjertesykdom - litteratursøk etter systematiske oversikterno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.typeReviewen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.