2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/57053
Title:
Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2009
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Undersokelse-selvmord-psykisk-helsevern/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2009-03-25T07:26:44Z-
dc.date.available2009-03-25T07:26:44Z-
dc.date.issued2009-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2009en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/57053-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I årene 2005 og 2006 foretok Statens helsetilsyn en systematisk registrering av selvmord som ble begått av pasienter innskrevet i psykisk helsevern og som ble kjent for Helsetilsynet i fylkene. Vi fant at virksomhetene ikke overholdt sin lovpålagte meldeplikt til tilsynsmyndighetene i nesten en av fem tilfeller, og hendelsene ble i liten grad brukt til kvalitetsforbedrende arbeid. Virksomhetene sviktet i å utarbeide rutiner/prosedyrer for selvmordsforebyggende arbeid, opplæring av sine ansatte, journalføring og i å ivareta etterlatte mv. Vi fant videre store ulikheter i Helsetilsynet i fylkenes håndtering av selvmordssaker.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: During 2005 and 2006, the Norwegian Board of Health Supervision conducted a systematic registration of suicides committed by patients registered in the mental health care service and that were brought to the notice of the county branches of the Board of Health Supervision. We found that the health enterprises did not comply with their statutory obligation to report to the supervisory authorities in nearly one of five cases, and that the events were only to a small extent used for quality improvement work. The health enterprises failed in preparing routines/procedures for suicide prevention work, in training their employees, in keeping records and in taking care of the bereaved, etc. We also found great differences in how the county branches of the Board of Health Supervision handled suicide cases.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries3/2009en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Undersokelse-selvmord-psykisk-helsevern/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshSpecialties, Medicalen
dc.subject.meshMental Health Servicesen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshSuicideen
dc.titleOppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevernno
dc.title.alternativeSummary of a two-year study of suicides in the mental health serviceen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.