Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid - Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial og barneverntjenester til utsatte barn

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/51453
Title:
Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid - Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial og barneverntjenester til utsatte barn
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2009
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Oppsummering-landsomfattende-helse-sosial-barnevern-2008/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2009-03-02T12:27:14Z-
dc.date.available2009-03-02T12:27:14Z-
dc.date.issued2009-03-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2009en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/51453-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Helsetilsynet i fylkene i fellesskap tilsyn med kommunenes samarbeid om tjenester til utsatte barn og unge. Kommunenes tilrettelegging og oppfølging av samarbeid mellom barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i skolepliktig alder, og til ungedom i alderen 18 – 23 år, ble undersøkt i til sammen 114 kommuner. Funnene viser at ikke alle kommuner legger til rette for nødvendig samarbeid, og mange følger ikke opp om tilretteleggingen etterleves. Kommunene skal gjennomgå sine tjenester for å forebygge svikt, følge med på svikt og bruke erfaringer til forbedring. Når det gjelder samarbeid om barn og unge skjer dette i liten grad. Kommunene legger heller ikke i tilstrekkelig grad til rette for nødvendig opplæring av de ansatte. Kommunenes manglende oppfølging og kontroll av egne tjenesters samarbeid kan føre til at barn og unge ikke får rett tjenester til rett tid. Tjenester til voksne med psykiske lidelser eller tjenester som yter økonomisk sosialhjelp kommer i kontakt med personer som har barn. Disse tjenestene har ikke alltid tilstrekkelig rutiner til å fange opp barn med behov for hjelp. Ikke alle kommuner sikrer heller at barn med behov for langvarige og koordinerte helse- og sosialtjenester tilbys individuell plan eller at det ved hjelpetiltak fra barnevernet utarbeides tiltaksplaner som omfatter samarbeid mellom tjenester når det er behov for det. Samlet sett er det grunn til bekymring for om barn og unge fanges opp til rett tid og får de riktige tjenestene. Landets kommuner bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at de har tilrettelagt, fulgt opp og evaluert sine tjenesters samarbeid om utsatte barn og unge.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In 2008, the Offices of the County Governors and the Norwegian Board of Health Supervision in the Counties carried out supervision of the way municipal services cooperate in providing services to vulnerable children and adolescents. We investigated whether the municipalities organize and follow up cooperation between health, social and child welfare services for children of school age and young people in the age-group 18-23. 114 municipalities were included. The results show that not all municipalities organize services so that cooperation can take place, and many of them do not follow up planned cooperation. The municipalities shall evaluate services to prevent inadequacies, follow up inadequacies, and use this information to improve the services. This rarely happens with regard to cooperation in providing services for children and adolescents. The municipalities do not provide adequate training of staff. The result of lack of follow up and lack of control of cooperation between services can be that children and young people do not receive the services they require when they need them. Services for adults with mental disorders, and services that provide social benefits, come in contact with people who have children. These services do not always have adequate routines for identifying children who need help. Also, not all municipalities ensure that children who need long-term and coordinated health and social services are offered an individual plan. When the child welfare services provide help, plans that include cooperation between different services are not always made when they are needed. There is cause for concern about whether children and adolescents are identified at the right time and whether they receive the services they need. The municipalities should assess their routines to ensure that they plan, follow up and evaluate cooperation between services for vulnerable children and adolescents.-
dc.language.isonullen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries5/2009en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Oppsummering-landsomfattende-helse-sosial-barnevern-2008/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshAdolescenten
dc.subject.meshChilden
dc.subject.meshChild welfareen
dc.subject.meshCommunicationen
dc.titleUtsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid - Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial og barneverntjenester til utsatte barn-
dc.title.alternativeVulnerable children and adolescents – need for better cooperation. Summary of countrywide supervision in 2008 of municipal health, social and child welfare services for vulnerable childrenen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.