Sundhedscollegiet 1809-1815. Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/50293
Title:
Sundhedscollegiet 1809-1815. Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge
Authors:
Schjønsby, Hans Petter
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 1/2009
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Sundhedscollegiet-administrasjons-tilsynsorgan/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSchjønsby, Hans Petter-
dc.date.accessioned2009-02-24T11:01:28Z-
dc.date.available2009-02-24T11:01:28Z-
dc.date.issued2009-02-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 1/2009en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/50293-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Lenge var København begivenhetenes eneste sentrum i den dansk-norske staten. Men fra 1809 og noen år framover skjedde det noe som skulle komme til å prege den nasjonale forvaltningen av medisinalvesenet; det Kongelige norske Sundheds-Collegium i Christiania ble opprettet. Dette er det første norske, nasjonale forvaltningsorganet med særlige oppgaver i forhold til helsetjenesten, eller mer presist medisinal- og apotekvesenet. Instruksen som ble gitt for dette organets arbeid er påfallende klar og tydelig, både når det gjelder oppdragets art og krav til saksbehandlingen. Kollegiet skulle ha et tydelig tilsynsperspektiv på arbeidet sitt. Det framkommer for eksempel i § 19 første setning: Collegiet har at vaage over, at de nu for Tiden gjældende Love for Medicinalvæsenet i Norge, eller de, som herefter maatte vorde udgivne, iagttages og overholdes. Om nødvendig skulle kollegiet ta behovet for ekstraordinære tiltak opp med de instanser som hadde et tjenestelig ansvar for dette. Arbeidet skulle være innrettet både mot virksomheter og personell, selv det militære medisinalvesen var omfattet av tilsynsoppdraget. Kravene til saksbehandlingen i kollegiet er også bemerkelsesverdige. Ikke bare effektivitet blir vektlagt, men også åpenhet om vurderingene som blir gjort og krav om synliggjøring av tvil og uenighet kan den dag i dag stå som gode forvaltningsverdier. Dette heftet gir en oversikt over det forvaltningsarbeidet som kollegiet sto for i sin virksomhetstid, slik det er mulig å gjenskape dette ut fra bevarte arkiver.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: For a long time, Copenhagen was the only centre of events in the Danish-Norwegian state. But from 1809 and for some years later something happened that would have an impact on national administration of the health service: the Royal Norwegian Health Board was established in Christiania. This was the first national Norwegian administrative body with specific tasks related to the health services, or to be more precise, medical and pharmacy services. The Board’s remit was particularly clear and precise, both in relation to the nature of the tasks and the requirements for administrative procedures. The work of the Board was to have a clear supervisory perspective. For example, according to Section 19, first sentence: The Board shall monitor that legislation currently in force relating to medical services in Norway, and other legislation coming into force in the future, is upheld and acted in accordance with. If necessary, the Board was required to address the need for extra measures with the appropriate responsible bodies. The work of the Board was to be directed both at the bodies and the personnel, though the military health service was not included in the task of supervision. The requirements for administrative procedures are also noteworthy. The importance of effectiveness was stressed. In addition, it was required that there should be openness both about the assessments that were made and about any doubt or disagreement. This still represents good administrative practice up to the present day. This report provides an overview of the administrative work of the Board, based on material available from the archives.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries1/2009en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2009/Sundhedscollegiet-administrasjons-tilsynsorgan/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshHistory of Medicineen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleSundhedscollegiet 1809-1815. Det første sentrale administrasjons- og tilsynsorgan for helsevesenet i Norge-
dc.title.alternativeThe first central administrative body for supervision of health services in Norwayen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.