2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/49823
Title:
Gentester for brystkreft og eggstokkreft.
Authors:
Juvet, Lene Kristine; Norderhaug, Inger Natvig
Citation:
Rapport fra Kunnskapssenteret 5/2008
Additional Links:
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/465.cms

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristine-
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvig-
dc.date.accessioned2009-02-23T10:32:54Z-
dc.date.available2009-02-23T10:32:54Z-
dc.date.issued2008-02-
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 5/2008en
dc.identifier.isbn978-82-8121-193-3-
dc.identifier.issn1890-1298-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/49823-
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH IN THE REPORT. ********************************* Brystkreft og eggstokkreft er blant de hyppigste kreftformene som rammer kvinner i Norge. Man regner med at 5−10 % av disse krefttilfellene skyldes arv. Rapporten tar for seg tester for å påvise feil i BRCA-genene som forårsaker brystkreft og eggstokkreft. Analytisk og klinisk validitet av BRCA-gentester: Det er ikke mulig å trekke klare konklusjoner om hva som er den mest analytisk gyldige testen for å påvise genfeil i BRCA1- og BRCA2-genene. Full mutasjons-undersøkelse vil være den sikreste måten å fange opp en genfeil på, og det gjøres ved en kombinasjon av flere teknikker. I Norge finnes det egne prediktive tester med høy sensitivitet og spesifisitet, disse testene vil fange opp kjente norske mutasjoner. De vil identifisere mange, men ikke alle familier med mutasjoner i BRCA1/2-genene. Forebyggende tiltak for bærere av BRCA1/2-mutasjoner: Genetisk testing vil kunne identifisere bærere av BRCA-1/2-genfeil. Tett oppfølging med hyppige mammografiundersøkelser og/eller MRI er et aktuelt tiltak for bærere av BRCA1- og BRCA2-mutasjoner. MRI er mer sensitiv enn mammografi, særlig hos yngre kvinner. Forebyggende fjerning av friske organer reduserer kreftrisikoen vesentlig, men fjerner den ikke helt. Forebyggende fjerning av eggstokker (profylaktisk ooforektomi) kan redusere risikoen for eggstokkreft med 85 til 100 % og brystkreft med 53 til 68 %. Forebyggende fjerning av bryst (profylaktisk mastektomi) kan redusere risikoen for brystkreft med 85 til 100 %. Etiske betraktninger Genetisk testing har konsekvenser også for andre enn den personen som testes, og reiser derfor mange etiske spørsmål. Det bør derfor stilles betydelige krav til informasjon og genetisk veiledning før genetisk testing skjer. Konklusjon Mutasjoner i BRCA1/2-genene er assosiert med økt risiko for bryst- og eggstokkreft. Det foreligger tester for de vanligste mutasjonene i den norske befolkningen. Testene vil kunne gi verdifull informasjon til medlemmer av familier med kjent mutasjon. Flere genetiske testinger trengs for å utelukke en genmutasjon. Det er fortsatt et behov for flere studier om ulike strategier for oppfølging og forebygging av kreftutvikling hos BRCA1/2-mutasjonsbærere.en
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries5/2008en
dc.relation.urlhttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/465.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk genetikk: 714en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en
dc.subject.meshBreast Neoplasmsen
dc.subject.meshGenetic Predisposition to Diseaseen
dc.subject.meshDNA, Neoplasmen
dc.subject.meshOvarian Neoplasmsen
dc.subject.meshMass Screeningen
dc.subject.meshPredictive Value of Testsen
dc.subject.meshQuality of Lifeen
dc.subject.meshGenes, BRCA1en
dc.subject.meshGenes, BRCA2en
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleGentester for brystkreft og eggstokkreft.no
dc.title.alternativeGenetic tests for breast and ovarian canceren
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.typeReviewen
dc.contributor.departmentNorwegian Knowledge Centre for the Health Services, PO Box 7004, St, Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.en
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.