Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48734
Title:
Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling
Authors:
Melberg, Hans Olav; Lauritzen, Grethe; Ravndal, Edle
Citation:
SIRUS-rapport 4/2003
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/behandling/publication/191.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMelberg, Hans Olav-
dc.contributor.authorLauritzen, Grethe-
dc.contributor.authorRavndal, Edle-
dc.date.accessioned2009-02-09T11:49:34Z-
dc.date.available2009-02-09T11:49:34Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 4/2003en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48734-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG:Rapportens formål er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere nytten i ulike behandlingstiltak i forhold til kostnadene. Informasjon fra 482 klienter ved 20 ulike behandlingstiltak ble samlet inn. Klientene rapporterte om en betydelig reduksjon i rusmiddelmisbruk og antall dager med kriminalitet etter behandling. Disse endringene viste seg å være stabile. Forbedringen i psykisk helse og arbeidsituasjon var mindre markant. Dersom tallene for endringer og kostnader blir sett i forhold til hverandre, viser det seg at ingen behandling er klart best på alle områder. Forskerne konkluderer med at man bør være svært varsom med å generalisere tallene utover å være en ren beskrivelse av kostnader og endringer for en gruppe klienter i et relativt kort tidsrom. Bare en ny oppfølging vil kunne vise om endringene holder seg stabile også over lengre tid.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries4/2003en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/behandling/publication/191.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshSubstance Abuse Treatment Centersen
dc.subject.meshResearchen
dc.subject.meshTreatment Outcomeen
dc.subject.meshRehabilitationen
dc.subject.meshHealth Care Costsen
dc.subject.meshProspective Studiesen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleHvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandlingno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.