2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48733
Title:
Rus og psykiatri i inntektssystemet for kommunene
Authors:
Melberg, Hans Olav; Alver, Øyvind Omholt
Citation:
SIRUS-rapport 3/2003
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/behandling/publication/190.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMelberg, Hans Olav-
dc.contributor.authorAlver, Øyvind Omholt-
dc.date.accessioned2009-02-09T11:42:32Z-
dc.date.available2009-02-09T11:42:32Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 3/2003en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48733-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Rapporten har til hensikt å undersøke om ”kriteriene i dagens inntektssystem på en god nok måte ivaretar at kostnadene innen rus- og psykiatrisektoren varierer mellom kommunene.” Rapporten har tre hoveddeler som tar for seg henholdsvis brukergruppens størrelse, kommunenes utgifter og til slutt en analyse av hvilke kriterier som kan forklare variasjonen i utgifter og brukergrupper.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries3/2003en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/behandling/publication/190.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshCosts and Cost Analysisen
dc.subject.meshPsychiatryen
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshLocal Governmenten
dc.subject.meshEconomicsen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleRus og psykiatri i inntektssystemet for kommuneneno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.