Bevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel. En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48721
Title:
Bevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel. En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997
Authors:
Hauge, Ragnar; Lohiniva, Reidun B. L.
Citation:
SIRUS-rapport 3/2002
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/alkohol/publication/272.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHauge, Ragnar-
dc.contributor.authorLohiniva, Reidun B. L.-
dc.date.accessioned2009-02-09T12:18:29Z-
dc.date.available2009-02-09T12:18:29Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 3/2002en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48721-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I 1997 ble alkoholloven gjenstand for en omfattende revisjon. De viktigste endringene gjaldt bestemmelsene om kommunenes bevillingsmyndighet i forhold til salg og skjenking av alkohol. Rapportens hovedformål er å belyse den betydning lovendringen har hatt på bevillingspraksisen i kommunene. I hvilken utstrekning blir bevillinger avslått eller inndratt pga bevillingssøkerens økonomiske forhold? Hvordan har åpningstidene blitt påvirket? Blir adgangen til å sette vilkår for bevillingene benyttet? På mange måter kan man hevde at virkningen av lovendringen primært ligger i at den tradisjonelle sosial- og helsepolitiske begrunnelse for alkoholpolitikken - å begrense alkoholkonsumet og derigjennom skadevirkningene av alkohol - har blitt skjøvet noe i bakgrunnen til fordel for andre begrunnelser. Gjennom lovrevisjonen har man akseptert at også næringspolitiske og kriminalpolitiske hensyn skal tillegges vekt innenfor alkoholpolitikken.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries3/2002en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/alkohol/publication/272.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshAlcoholic Beveragesen
dc.subject.meshPublic Policyen
dc.subject.meshLegislationen
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleBevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel. En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997no
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.