2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48718
Title:
Pengespill og pengespillproblemer i Norge
Authors:
Lund, Ingeborg; Nordlund, Sturla
Citation:
SIRUS-rapport 2/2003
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/pengespill/publication/189.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLund, Ingeborg-
dc.contributor.authorNordlund, Sturla-
dc.date.accessioned2009-02-09T11:36:53Z-
dc.date.available2009-02-09T11:36:53Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 2/2003en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48718-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse av pengespilldeltakelsen og omfanget av pengespillproblemer i et representativt utvalg av den norske befolkning i alderen 15 til 74 år. Bruttoutvalget på 10 000 personer er trukket fra det sentrale personregister. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2002, og både telefonintervju og postsendte spørreskjemaer ble benyttet. Mange spiller Resultatene fra undersøkelsen viser at deltakelsen i pengespill er høy i Norge. Over 80 prosent av utvalget har deltatt i pengespill det siste året, og 41 prosent av spillerne har deltatt minst to ganger i uka. Bare 1,4 prosent av spillerne deltar daglig eller nesten daglig. Pengespillproblemer 1,4 prosent av utvalget har eller har hatt problemer med pengespill. 0,7 prosent har hatt problemer med pengespill det siste året. Overført til befolkningen utgjør dette ca 49 000 personer som har eller har hatt problemer, hvorav ca 24 500 har problemer nå. Menn, personer under 25 år og personer som ikke er født i Norge har oftere problemer med pengespill enn kvinner, personer over 25 år og personer født i Norge. De som har pengespillproblemer deltar ofte i mange ulike typer spill, men pengeautomater er det spillet flest av dem har spilt det siste året. Dette er også det spillet som problemspillerne har brukt mest penger på den siste måneden. Problemspillerne bruker langt mer penger på spill enn andre. 13 prosent av alt som ble brukt på spill i dette utvalget siste måned, ble brukt av de 0,7 prosent som har pengespillproblemer nå. Problemspillerne har oftere startet å spille i ung alder, de har oftere hatt en tidlig gevinst og vi finner oftere at deres foreldre eller andre familiemedlemmer også har eller har hatt pengespillproblemer. De som har problemer med pengespill er også langt mer optimistiske enn andre når det gjelder sjansene til å vinne i spill.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries2/2003en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/pengespill/publication/189.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshGamblingen
dc.subject.meshCompulsive behavioren
dc.subject.meshCrimeen
dc.subject.meshBehavior, Addictiveen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titlePengespill og pengespillproblemer i Norgeno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.