2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48713
Title:
Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge
Authors:
Alver, Øyvind Omholt
Citation:
SIRUS-rapport 4/2004
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/alkohol/publication/187.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAlver, Øyvind Omholt-
dc.date.accessioned2009-02-09T09:38:10Z-
dc.date.available2009-02-09T09:38:10Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 4/2004en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48713-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG:Rapporten gir oppdaterte anslag på pris- og inntektselastisiteter for alkohol i Norge. Resultatene forteller hvor mye den registrerte detaljistomsetningen av ulike alkoholtyper påvirkes av endringer i realpriser og samlet realkonsum/ realinntekt. Datamaterialet består av månedlige tall for omsetning av og pris på alkohol solgt i butikk og Vinmonopol fra 1996 til 2004. Hovedresultatene viser priselastisiteter på -0,65 for brennevin, -0,54 for sterkvin og -0,68 for øl klasse D (vanlig pilsnerøl). Priselastisiteten som er beregnet eksempelvis for brennevin, innebærer at ved en 10 prosent økning i prisen faller omsetningen etter brennevin med omtrent 6,5 prosent. Motsatt vil en 10 prosents nedgang i prisen føre til en økning i omsetningen på omtrent 6,5 prosent. For rødvin og hvitvin er det ikke funnet statistisk signifikante priselastisiteter. Det betyr ikke nødvendigvis at forbruket av svakvin er upåvirket av prisen. I denne perioden har det skjedd en endring i drikkemønsteret i favør av svakvin. Det har gjort det vanskelig å identifisere de rene priseffektene. I tillegg har prisendringene i perioden vært relativt små, og det gjør det enda vanskeligere å identifisere en effekt av pris på omsetningen.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries4/2004en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/alkohol/publication/187.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshAlcoholic Beveragesen
dc.subject.meshEconomicsen
dc.subject.meshPublic Policyen
dc.subject.meshPoliticsen
dc.subject.meshCost Controlen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleOm pris og etterspørsel etter alkohol i Norgeno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.