Samhandlingens monolog. En studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48696
Title:
Samhandlingens monolog. En studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere
Authors:
Berg, Elin
Citation:
SIRUS-rapport 1/2003
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/behandling/publication/188.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorBerg, Elin-
dc.date.accessioned2009-02-09T09:48:58Z-
dc.date.available2009-02-09T09:48:58Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 1/2003en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48696-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Rapporten retter søkelys mot møtet mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i ulike tiltak for rusmiddelmisbrukere i Norge. Utvalget besto av 23 klienter over 18 år med forskjellig ikke-norsk etnisk bakgrunn og 61 ansatte fra 16 forskjellige offentlige rusmiddeltiltak og instanser som sosialkontor, avrusnings-, utrednings- og behandlingsinstitusjoner. Hovedkonklusjonen er at klientene og de ansatte formidler en dyp uenighet om hva behandling innebærer. Deres forskjellige og motsetningsfulle forestillinger og forventninger til hva behandling er forhindrer dem i å etablere kontakt og utvikle et samarbeidsforhold. Måten de forholder seg, eller ikke forholder seg, til uenigheten bidrar til å forsterke de vanskelige samhandlingssituasjonene. Det at de ikke forhandler seg frem til en gjensidig situasjonsdefinisjon fører samtalene ut i en monolog. En monolog der ansatte i stor grad fremstår som aktive deltagere og klientene som passive tilskuere.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries1/2003en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/behandling/publication/188.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshSubstance Abuse Treatment Centersen
dc.subject.meshHealth Personnelen
dc.subject.meshCommunicationen
dc.subject.meshEthnic Groupsen
dc.subject.meshInterinstitutional Relationsen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleSamhandlingens monolog. En studie av interaksjon mellom klienter med innvandrerbakgrunn og ansatte i tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukereno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReviewen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.