2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48693
Title:
Evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003
Authors:
Holth, Per; Bye, Elin K.
Citation:
SIRUS-rapport 1/2004
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/forebygging/publication/184.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHolth, Per-
dc.contributor.authorBye, Elin K.-
dc.date.accessioned2009-02-09T09:08:36Z-
dc.date.available2009-02-09T09:08:36Z-
dc.date.issued2004-01-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 1/2004en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48693-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Rapporten presenterer en evaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen i perioden 2000 til 2003. Tiltaket omfattet en rekke delprosjekter, med vekt på å kurse ansatte på skjenkesteder i lovverk og prinsipper for ansvarlig alkoholservering. Ansvarlig vertskap har som mål å redusere omfanget av voldsepisoder i tilknytning til skjenkestedene. Evalueringen konkluderer med at prosjektet har økt kunnskapen og bevisstheten om ansvarlig alkoholservering. Det er imidlertid lite belegg for å si at tiltaket har ført til mindre vold i tilknytning til skjenkestedene. Dette har bl.a. sammenheng med at kursopplegget i Ansvarlig vertskap bør følges opp med bedre kontrollrutiner fra myndighetenes side for å ha god effekt. Det er lite som tyder på at dette har skjedd her. Rapporten kommer avslutningsvis med en rekke anbefalinger for tilsvarende prosjekter i framtiden.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries1/2004en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/forebygging/publication/184.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshAlcoholic Beveragesen
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen
dc.subject.meshRestaurantsen
dc.subject.meshEvalutation Studiesen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleEvaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003no
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.