2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48361
Title:
Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt"
Authors:
Rise, Jostein; Natvig, Henrik; Storvoll, Elisabet Esbjerg
Citation:
SIRUS-rapport 1/2005
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/forebygging/publication/178.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRise, Jostein-
dc.contributor.authorNatvig, Henrik-
dc.contributor.authorStorvoll, Elisabet Esbjerg-
dc.date.accessioned2009-02-03T16:49:12Z-
dc.date.available2009-02-03T16:49:12Z-
dc.date.issued2005-06-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 1/2005en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48361-
dc.description.abstractNORSK SAMMMENDRAG: Resultatene viser en tendens i retning av at voksenbefolkningen har fått økt forståelse for betydningen av effektive alkoholpolitiske virkemidler i kampanjeperioden. Dette var i tråd med kampanjens målsetting. I tillegg var det slik at voksne fikk økt forståelse for foreldres betydning når det gjaldt tenåringers alkoholbruk. Det ble dessuten observert endring av tenåringsforeldres alkoholatferd overfor egne barn, noe som også var i tråd med kampanjens målsetting. Endringene var imidlertid generelt ikke store. Kampanjen har trolig hatt to funksjoner. For det første en såkalt dagsorden-funksjon, dvs. media har en tendens til å påvirke hva folk skal reflektere over, og hva de opplever som viktig. Jo viktigere et tema er for media, jo viktigere blir det for folk flest. Kampanjen har tydeligvis maktet å sette temaene alkohol, foreldre, barn og alkoholpolitiske virkemidler på dagsordenen, og økt bevisstheten, oppmerksomheten og interessen omkring disse temaene. Den andre forklaringen er hentet fra nyere modeller om hvordan mediekampanjer fungerer, som sier at effekten av informasjonskampanjer ikke bare kan knyttes til eksponering for et budskap som i sin tur fører til endring i kognitive forhold, og evt. videre til endringer av enkle former for atferd. I tillegg til denne formen for individuell læring, kan kampanjen også ha operert gjennom sosiale og institusjonelle kanaler (familien, skolen, jobben, idrettsklubben etc.). Men for at man skal lykkes med denne mer langvarige og forsinkede formen for læring, kreves det en betydelig eksponering av budskapet i flere kanaler over lang tid. Dessuten bør en ha klart for seg at det tar tid før det er akkumulert store nok endringer (for eksempel av atferdsmessig karakter) til at de kan identifiseres, dvs. endring tar tid.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: The present report presents an evaluation of the Norwegian alcohol campaign "Alvorlig talt" which was launched by the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs, and ran during the summer and fall of 2004. The purpose of this information campaign was to increase the knowledge about the harm related to alcohol consumption, (ii) to increase the awareness of the utility of restrictive alcohol policy means, and (iii) to provide advice to parents on how to communicate about alcohol with their children. The campaign started with a PR-campaign during the summer of 2004 to provide a basis for the mass communication part which was launched in October. This latter part comprised 5 TV commercials focusing on alcohol policy means and announcements in magazines as well as on the web. The evaluation utilised a "before-after design". The data was collected in ultimo June (T1) and in December (T2), before and after the campaign, respectively. The data was collected by means of telephone interview with a representative sample of Norwegians aged 16-55. At T1 1300 respondents participated out of which 811 responded at T2, yielding a response rate of 62.4%. The results indicated that there was a change from T1 to T2 in the following areas: (i) more positive attitudes towards the use of effective alcohol policy means, (ii) more positive attitudes towards parental monitoring of the alcohol consumption of their children, and (iii) parental alcohol behaviour in relation to their children had become more restrictive. There was no difference between those who had been exposed to the particular parts of the campaign (commercials, announcements) versus those who had not been exposed to those parts. The results indicate that the changes during the campaign period may be related to the agenda setting function of the campaign.-
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries1/2005en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/forebygging/publication/178.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshHealth Promotionen
dc.subject.meshPublic Policyen
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen
dc.subject.meshEvaluation Studiesen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleEvaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt"no
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.