2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/48360
Title:
Narkotikasituasjonen i kommunene. Resultater fra årene 2002 og 2003
Authors:
Amundsen, Ellen J.; Lalla, Robert
Citation:
SIRUS-rapport 2/2005
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/narkotika/publication/179.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorAmundsen, Ellen J.-
dc.contributor.authorLalla, Robert-
dc.date.accessioned2009-02-03T16:41:10Z-
dc.date.available2009-02-03T16:41:10Z-
dc.date.issued2005-08-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 2/2005en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/48360-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Hovedtyngden av kommunene, rundt 50 %, oppga i 2002 og 2003 at det ikke har skjedd noen endring i narkotikasituasjonene fra året før. Men andelen kommuner med stabil situasjon varierer for de ulike typer stoff. Andelen kommuner som rapporterer om en økning i antall misbrukere i forhold til året før var lavere i 2003 enn i 2002 for nesten alle stoffer. Cannabis, amfetamin og beroligende midler ser ut til å bli vanligere. Bruk av kokain og løsemidler har lavest vekst og for en relativt stor andel kommuner rapporteres at disse stoffer ikke kan påvises i kommunen. Bruk av opiater og ecstasy øker også i en del kommuner, men det er også en relativt stor andel kommuner hvor det rapporteres om færre brukere eller at slike stoffer ikke finnes. Politiet og helse- og sosialetatene vurderer tendensene i utviklingen ganske likt for de fleste stoffer. Rapporten gir i tillegg helse- og sosialetatenes og politiets vurdering av antall misbrukere, aldersforskjeller i bruk av narkotiske stoffer og personer på venteliste for LAR i kommunene. Den gir også oversikt over kommunenes arbeid med å utarbeide rusmiddelpolitisk handlingsplan. I over halvparten av kommunene oppga helse- og sosialetaten at alkohol var det største problemet for både voksne og ungdom. Politiet vurderer narkotikabruk som mer alvorlig enn sosialetatene.en
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: This report presents results from surveys in 2002 and 2003 regarding several aspects of illegal drug use in the 434 Norwegian municipalities. The respondents were the local health- and social services, the local police authorities and for some municipalities, street outreach services. The general response rate from the health- and social services and the police was good, yielding coverage of 77 % and 80 % respectively in 2002 and 88 % and 91 % in 2003. Due to item non-response the coverage was not as good for each aspect under study. The number of municipalities covered is shown in the tables. Only 8 % of the municipalities had carried out a local survey which the figures were based on. The respondents were asked whether the drug scene had changed during the year. Approximately 50 % of the municipalities reported no change in the use of drugs. However this figure varied with the type of drug and the year of reporting; figures for stability in the use of drugs ranged from 40 % to 64 %. Cannabis, amphetamine and tranquilizers have been the drugs most common in use. Almost 50 % of the municipalities reported an increase in the use of such drugs in 2002 and 40 % in 2003. Cocaine and solvents had the least increase and were the types of drugs most frequently reported as not present in the municipalities. Opiates did increase in approximately 20 % of the municipalities and decreased in or were not present in 20-30 % of them. The figures varied with the year of reporting and the respondent (social services, police). Ecstasy may have become less common to use; the reported proportion of municipalities with no users almost doubled to 23 % from 2002 to 2003. The respondents were asked to report figures for the number of users of illegal drugs and injecting drug users, based on local knowledge. Such figures must be appreciated with caution. For the country as a whole, an interval from 18 to 30 per 1000 inhabitants 16-64 years of age would cover the true number of users of illegal drugs. Injecting drug use was far less common. In 2003 the survey yielded an average of 2 per 1000 persons 16-64 years in small municipalities (less than 5000 inhabitants), up to 9.4 per 1000 in the two largest municipalities with more than 160.000 inhabitants. No increase in such figures could be established from 2002 till 2003. The type of drug used varied with age. Few reports of amphetamine and opiates were given for those younger than 18 years of age and few reports of GHB for those older than 40 years of age. Cannabis was the most common drug for all age groups. The second most common drug was solvents for those younger than 15 years of age, ecstasy/ tranquilizers for those 15-17 years, amphetamine for those 18-25 years, opiates/amphetamine for those 26-40 years and opiates for those more than 40 years of age. When two drugs are mentioned, the social services and the police reported differently. Heroin, the most used opiate, was commonly injected and so was amphetamine. In 2003 14 % of the municipalities had an outreach service, 26 % had special housing projects for drug users and 18 % offered a low threshold service. In 2002 18 municipalities reported that they had a program for easy access to needles and syringes and so did 22 municipalities in 2003. Needles and syringes can otherwise be bought in pharmacies in Norway. The survey will continue on a yearly basis and thus it will be possible to compare longer time series with other indicators of the increase or decrease of illegal drug use and the kind of drugs used.-
dc.language.isonullen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries2005/2en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/narkotika/publication/179.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleNarkotikasituasjonen i kommunene. Resultater fra årene 2002 og 2003-
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.