2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/39435
Title:
Majoritet og minoritet. Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen
Authors:
Ihlebæk, Camilla; Amundsen, Ellen J.
Citation:
SIRUS-rapport 3/2007
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/ungdom/publication/354.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorIhlebæk, Camilla-
dc.contributor.authorAmundsen, Ellen J.-
dc.date.accessioned2008-10-22T11:11:35Z-
dc.date.available2008-10-22T11:11:35Z-
dc.date.issued2007-06-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 3/2007en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/39435-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Forskerne Ellen Amundsen fra SIRUS og Camilla Ihlebæk fra Unifob helse ved UiB står bak studien. Den bygger på en spørreundersøkelse med 20 000 elever fra 12 til 19 år i ungdomsskole og videregående skoler i 16 kommuner utenfor de store byene. Alkoholbruk og konsekvenser av alkoholbruk i tre ulike grupper kartlegges: ungdom med begge foreldre født i vestlige land, ikke-muslimsk ungdom med begge foreldre født i ikke-vestlige land og muslimsk ungdom uavhengig av foreldrenes fødeland. Undersøkelsen omfatter 19460 ungdommer med vestlig bakgrunn, 244 med ikke-vestlige bakgrunn og 241 muslimske ungdommer. I alle gruppene er det en klar sammenheng mellom foreldrenes og ungdommenes alkoholbruk. Det er en like klar sammenheng mellom liberale foreldreholdninger og ungdommenes forbruk. Jo høyere foreldrenes alkoholbruk er og jo mer liberale holdninger til alkohol de har, jo mer drikker ungdommene. Ca. halvparten av ungdom med vestlig bakgrunn hadde opplevd en eller begge foreldrene beruset noen ganger eller mer, mot ca. en tredjedel av ungdom med ikke-vestlig bakgrunn og en femtedel av muslimsk ungdom. De to siste gruppene rapporterer også om strengere holdninger til alkohol hos foreldrene enn ungdom med vestlig bakgrunn. Studien viser at ungdom med vestlig bakgrunn drikker oftere og mer hver gang enn ungdom med ikke-vestlig bakgrunn eller muslimsk ungdom. 61 % av vestlig ungdom hadde drukket alkohol siste år, mot 55 % av ikke-vestlig ungdom og 32 % av muslimsk ungdom. Og 47 % av vestlig ungdom hadde noen gang vært beruset, mens 34 % av ikke-vestlig og 22 % av muslimsk ungdom hadde vært det. Blant ungdom utenfor storbyene var det svært få som rapporterte om problemadferd. I den lille gruppen av muslimsk ungdom som drakk var det imidlertid en høyere risiko for noen typer problemadferd, som å havne i slåsskamp, bli skadet eller skade seg selv, gjøre hærverk eller bruke narkotika. Men selv om risikoen var høyere, så var antall personer svært lavt. Det var langt flere ungdom med vestlig bakgrunn som rapporterte om problemadferd, selv om risikoen var lavere.en
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries2007/3en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/ungdom/publication/354.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen
dc.subject.meshAlcoholic Intoxicationen
dc.subject.meshAdolescenten
dc.subject.meshRural Populationen
dc.subject.meshMinority Groupsen
dc.subject.meshData Collectionen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleMajoritet og minoritet. Alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyenno
dc.typepeer revieweden
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNorwegian Insitute for Alcohol and Drug Researchen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.