Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/39413
Title:
Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006
Authors:
Lund, Marte K. Ødegård; Skretting, Astrid; Lund, Karl Erik
Citation:
SIRUS-rapport 8/2007
Additional Links:
http://www.sirus.no/internett/narkotika/publication/392.html

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorLund, Marte K. Ødegård-
dc.contributor.authorSkretting, Astrid-
dc.contributor.authorLund, Karl Erik-
dc.date.accessioned2008-10-22T08:47:56Z-
dc.date.available2008-10-22T08:47:56Z-
dc.date.issued2008-01-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 8/2007en
dc.identifier.issn1502-8178-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/39413-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Rapporten bygger på spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk blant unge voksne mellom 21 og 30 år. SIRUS har foretatt slike undersøkelser i 1998, 2002 og 2006, og ett utvalg med personer fra hele landet og ett utvalg fra Oslo er blitt spurt. SIRUS-forskerne Marte Ødegård Lund, Astrid Skretting og Karl Erik Lund står bak rapporten. Røyking ned, snus opp Det har vært bortimot en halvering av andelen unge dagligrøykere fra 29 prosent i 1998 til 17 prosent i 2006. Andelen av-og-til røykere ligger stabilt på ca. 12 prosent. Men blant menn har andelen som snuser daglig blitt mer enn fordoblet i perioden, fra 7 til 17 prosent. Økning i alkoholbruk Årlig alkoholbruk i aldersgruppen har økt fra et gjennomsnitt på 4,5 liter ren alkohol i 1998 til 5,3 liter i 2006. I Oslo drikker de unge voksne over en liter mer enn i landet som helhet. Menn drikker omtrent dobbelt så mye som kvinner i samme aldersgruppe. Alkoholforbruket synker med økende alder, men stiger med økende inntekt. Økt bruk av hasj og kokain På landsbasis har andelen som har brukt hasj noen gang økt fra 22 prosent i 1998 til 34 prosent i 2006. I Oslo har det vært en økning fra 35 prosent til 47 prosent i samme periode. Andelen som har brukt hasj siste seks måneder har økt fra 7 til 10 prosent i Norge og fra 12 til 15 prosent i Oslo. Det har vært en tredobling i andelen som har brukt kokain noen gang fra 3 prosent i 1998 til 9 prosent i 2006. Andelen som har brukt amfetamin har økt fra 5 til 10 prosent i samme periode. I Oslo har økningen i kokainbruken vært fra 7 prosent til 14 prosent. Økningen har særlig skjedd blant menn, og blant menn fra 21 til 30 år i Oslo hadde 8 prosent brukt kokain fem ganger eller mer i 2006. Det finnes ingen belegg for påstanden om at kokain er et stoff for de spesielt velstående eller ressurssterke. Inntektene blant dem som bruker kokain skiller seg ikke ut fra resten av utvalget, mens utdanningsnivået er lavere enn gjennomsnittet.en
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: SIRUS has conducted surveys of young adults aged 21–20 on drug and alcohol use in 1998, 2002 and 2006. Using the same procedure as the annual surveys of adolescents, each of these young adult surveys operates with two samples, one of people officially resident in Oslo, the other of people resident in Norway, including Oslo. In 2006, only half as many respondents in the 21–30 age-group were smokers relative to 1998 (17 per cent in 2006 and 29 per cent in 1998). The percentage of occasional smokers has remained stable (at around 12 per cent). Daily smokers smoke as many cigarettes as before. The proportion of daily smokers in the Oslo sample tumbled from 27 per cent in 1998 to 14 per cent in 2006. The proportion of occasional smokers has been stable here too (around 15 per cent). In contrast, fewer respondents in the Oslo sample smoke more than ten cigarettes daily. The differences in smoking habits between the sexes are minor or non-existent. Education level appears to have a strong effect on smoking behaviour, as increasing education correlates with less likelihood of being a smoker and, inversely, low education predicts a higher likelihood of being a smoker. Wide differences prevail, however, between the sexes in use of snus. The chances of a male respondent taking snus daily doubled between 1998 and 2006 (from 7 to 17 per cent). Ten per cent of male respondents in the Oslo sample used snus daily in 1998, 16 per cent in 2006. 1–2 per cent of both female samples in both years (1998 and 2006) took snus daily. Individuals with a history of snus use irrespective of frequency etc. were more likely to have quit smoking. Estimates of the national annual alcohol consumption rate of young adults averaged at 4.5 litres pure alcohol in 1998 and 5.3 litres in 2006. Oslo residents aged 21–30 drink at least one litre more on average than the national average. Males aged 21–30 drink about twice as much as females in the same age-group. Alcohol consumption rates fall with increasing age (21-30 years), but rise with increasing income. The rate of self-reported episodes of binge drinking is relatively stable. About 80 per cent of both samples report obvious sensations of drunkenness in the past six months. Males prefer beer and liquor, females tend to drink wine more frequently. The rate of illicit alcohol consumption (privately distilled and smuggled alcohol) fell sharply between 1998 and 2006. There was a rise between 1998 and 2006 in the percentage of respondents aged 21–30 reporting having used cannabis at some point both in the national and Oslo samples. The percentage in the national sample was 22 in 1998, 30 per cent in 2002 and 34 per cent in 2006. For the Oslo sample, 35 per cent said in 1998 that they had some personal experience of cannabis use. By 2002 the percentage had grown to 41 and by 2006 to 47 per cent. The national average of respondents reporting use of cannabis in the past six months was 10 per cent in both 2002 and in 2006. For Oslo, the figure was 15 per cent in both years. Male respondents are more likely to use cannabis. Cannabis is more readily available. It sees that cannabis users are more likely to be unemployed, not involved in a training/education programme and belong to a low income bracket. For the other types of drug the highest increase was in the use of cocaine and amphetamine. The number of respondents in the national sample that reported using cocaine at some point rose from 3 per cent in 1998 to 9 per cent in 2006, while for those reporting amphetamine use at some point grew from 5 per cent in 1998 to 10 in 2006. For the Oslo sample, 7 per cent said in 1998 they had used cocaine at some point, rising to 14 per cent in 2006. Respondents reporting the use at some point of amphetamine grew from 10 per cent in 1998 to 13 per cent in 2006.-
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten
dc.relation.ispartofseries2007/8en
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/internett/narkotika/publication/392.htmlen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen
dc.subject.meshNarcoticsen
dc.subject.meshCannabisen
dc.subject.meshCocaineen
dc.subject.meshAlcohol Drinkingen
dc.subject.meshTobaccoen
dc.subject.meshAdulten
dc.subject.meshData Collectionen
dc.subject.meshStatisticsen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleRusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006no
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentNorwegian Insitute for Alcohol and Drug Researchen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.