2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/37492
Title:
Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001–2007
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2008
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Meldesentralen-oppsummeringsrapport-20012007/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-09-09T06:54:13Z-
dc.date.available2008-09-09T06:54:13Z-
dc.date.issued2008-09-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/37492-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Frå 2001 til 2007 blei det registrert 13 136 meldingar om uønskte hendingar i spesialisthelsetenesta. Éi av ti meldingar (10 prosent) gjeld unaturleg dødsfall. Desse meldingane har verksemder i spesialisthelsetenesta sendt til Helsetilsynet i fylket etter § 3–3 i spesialisthelsetenestelova. Denne meldeplikta blir utløyst når det blir ytt helsehjelp og det skjer hendingar som har ført til, eller kunne ha ført til, betydeleg skade på ein pasient. I denne perioden er det stor variasjon i meldefrekvensen, målt etter talet på meldingar per 10 000 døgnopphald, både mellom dei regionale helseføretaka (RHF) og mellom helseføretaka (HF). Helse Sør-Øst RHF har den høgste meldefrekvensen. Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Asker og Bærum HF og Blefjell sykehus HF er dei tre helseføretaka med dei høgste meldefrekvensane. 5 prosent av alle meldingane gjeld hendingar som er knytte til fødslar. 27 prosent av alle meldingane gjeld hendingar som har med lækjemiddel å gjere. 17 prosent av alle meldingane gjeld hendingar som har skjedd i samband med psykiatrisk behandling. 17 prosent av alle meldingane gjeld hendingar som har skjedd i samband med fall. Funna tyder på at institusjonane i spesialisthelsetenesta oppfyller meldeplikta i svært ulik grad. Statens helsetilsyn er av den oppfatning at dei helseinstitusjonane som melder flest uønskte hendingar, ikkje nødvendigvis er dei institusjonane der det faktisk skjer flest hendingar, men at mange meldingar kan vere eit uttrykk for ein god meldekultur og eit kvalitetsarbeid som fungerer.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: During the period 2001 to 2007, 13 136 reports of adverse events in specialized health services were registered in MedEvent (the Reporting System for Adverse Events in Specialized Health Services). Such events involve a duty to report to the Norwegian Board of Health Supervision in the counties, in accordance with the Specialized Health Services Act, section 3-3. About half of the events (52 per cent) were reports of events that could have led to serious injury to patients, and one-third (36 per cent) were reports of serious injury. One out of ten (10 %)were reports of unnatural death. During this period, there is large variation in the frequency of reporting,measured as the number of reports per10 000 days of stay in hospital. This variation is seen both for the regional health authorities and for the health trusts. Southern and Eastern Norway Regional Health Authority has the highes tfrequency of reporting. The health trusts with the highest frequency of reporting are: Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, and Blefjell sykehus HF. Five per cent of all reports of adverse events from 2001 to 2007 were related to childbirth. Twenty-seven per cent of all reports were related to the use of medication. The proportion of reports of adverse events that had occurred in mental health services was 17 per cent. Seventeen per cent of all reports were related to falls. The results indicate that there is great variation in the extent to which hospitals fulfil their duty to report adverse events. The Norwegian Board of Health Supervision believes that the hospitals with the highest reporting frequency are not necessarily the hospitals where the most events occur. A high frequency of reporting may reflect a positive reporting culture and that work with improving the quality of services is functioning well.-
dc.language.isootheren
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries5/2008en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2008/Meldesentralen-oppsummeringsrapport-20012007/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshRisk Managementen
dc.subject.meshQuality Assurance, Health Careen
dc.subject.meshAnnual Reports as Topicen
dc.subject.meshMedical Errors-
dc.titleMeldesentralen – oppsummeringsrapport 2001–2007other
dc.title.alternativeReport 2001-2007 for MedEvent (Meldesentralen) – the Reporting System for Adverse Events in Specialized Health Servicesen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.