2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/333642
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Session Rating Scale (CSRS)
Authors:
Hanssen-Bauer, Ketil; Kornør, Hege
Citation:
PsykTestBarn. 2014, 2:3.
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/csrs

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHanssen-Bauer, Ketilen_GB
dc.contributor.authorKornør, Hegeen_GB
dc.date.accessioned2014-11-04T08:40:04Z-
dc.date.available2014-11-04T08:40:04Z-
dc.date.issued2014-08-18-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2014, 2:3.en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/333642-
dc.description.abstractChildren Session Rating Scale (CSRS) ble opprinnelig utviklet i USA i 2003 av Duncan, Miller og Sparks for å måle alliansen i psykoterapi med barn innenfor rammen av det de har kalt Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Den norske versjonen av CSRS kalles «Skala for samtalevurdering – barn og unge (CSRS)». Den er oversatt av Anne-Grethe Tuseth, og kan lastes ned fra internett. CSRS inneholder fire visuelle analoge skalaer som barn besvarer ved å markere på en strek fra trist ansikt til glad ansikt. Administrering og skåring tar få minutter, og det stilles ingen kompetansekrav til testbrukere. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved de skandinaviske versjonene av CSRS identifiserte ingen relevante publikasjoner. Det foreligger ingen dokumentasjon på måleegenskapene ved den norske versjonen av CSRS. Studier som undersøker måleegenskaper er derfor nødvendig.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/csrsen_GB
dc.subject.meshMeasurementen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological Assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Child Session Rating Scale (CSRS)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.