2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/333611
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Leyton Obsessional Inventory Child Version (LOI-CV)
Authors:
Skarphedinsson, Gudmundur; Valderhaug, Robert
Citation:
PsykTestBarn. 2014, 2:4.
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/leyton

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSkarphedinsson, Gudmunduren_GB
dc.contributor.authorValderhaug, Roberten_GB
dc.date.accessioned2014-11-04T08:41:08Z-
dc.date.available2014-11-04T08:41:08Z-
dc.date.issued2014-08-28-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2014, 2:4.en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/333611-
dc.description.abstractLeyton Obsessional Inventory for Children (LOI-CV) er et spørreskjema for å kartlegge symptomer på tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom. Spørreskjemaet inneholder 20 testledd. Barnet eller ungdommen skal først angi om symptomet er til stede eller ikke tilstede. Dersom symptomet er tilstede skal de vurdere alvorlighetsgraden på en skala fra 1 til 3. Spørreskjemaet er utarbeidet av Carol Zaremba Berg og hennes kolleger, og det ble først publisert i 1988. Originalversjonen har vist god indre konsistens for alle barn og god test-retest stabilitet for aldersgruppen 11-16 år. Eldre studier viste god kriterievaliditet men nye studier har vist dårligere kriterievaliditet som kan indikere svak diagnostisk nøyaktighet. Den norske versjonen er oversatt av Knut Gundersen, Lars T. Jørgensen og Luke Moynahan. Den kan fritt benyttes av bokens eier men det er ikke spesifisert kompetansekrav til de som skal anvende testen. Det finnes en dansk studie hvor LOI-CV er brukt, og som rapporter skårer på LOI-CV hos 1032 barn og unge i alderen 11-17 år valgt ut fra en normalbefolkning. Det foreligger ingen dokumentasjon av måleegenskapene hverken ved den norske, danske eller svenske versjonen av testen. Vårt litteratursøk viste at det ikke foreligger noen dokumentasjon av måleegenskapene ved den norske versjonen. Vi anbefaler brukere av den norske versjonen å være svært forsiktige i bruk og tolkning av LOI-CVen_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/leytonen_GB
dc.subject.meshMeasurementen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological Assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Leyton Obsessional Inventory Child Version (LOI-CV)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.