2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/31532
Title:
Tilsyn med risikoperspektiv
Authors:
Hanssen, Lars E.; Braut, Geir Sverre
Citation:
Michael 2007;4(2):104–110
Additional Links:
http://www.dnms.no/index.php?action=arkiv

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHanssen, Lars E.-
dc.contributor.authorBraut, Geir Sverre-
dc.date.accessioned2008-07-10T13:12:58Z-
dc.date.available2008-07-10T13:12:58Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationMichael 2007;4(2):104–110en
dc.identifier.issn1504-0658-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/31532-
dc.description.abstractRisiko kan beskrives fra ulike perspektiver. Det er ikke gitt at den forståelsen av risiko som er vanlig innenfor medisinsk arbeid, uten videre lar seg overføre til tilsyn med medisinske virksomheter. I tilsynsarbeidet må man legge vekt på risiko knyttet til arbeidsprosessene, ikke bare det risikobildet man får ved å se på resultatene. Risiko må også veies opp mot andre verdier som står på spill. Statens helsetilsyn har i prioriteringen av sin tilsynsvirksomhet lagt stor vekt på risiko i form av sannsynlighet for og konsekvens av svikt, i tillegg til avveininger av forhold knyttet til rettssikkerhet og menneskers evne til å ivareta egne interesser.en
dc.language.isonoen
dc.publisherThe Norwegian Medical Societyen
dc.relation.urlhttp://www.dnms.no/index.php?action=arkiven
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshRisk Assessmenten
dc.subject.meshQuality Assurance, Health Careen
dc.subject.meshNorwayen
dc.titleTilsyn med risikoperspektivno
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalMichaelen
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.