2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/314027
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Outcome Rating Scale (CORS)
Authors:
Kornør, Hege; Hanssen-Bauer, Ketil
Citation:
PsykTestBarn. 2014, 1:1
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/CORS_nyOK.pdf/$file/CORS_nyOK.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKornør, Hegeen_GB
dc.contributor.authorHanssen-Bauer, Ketilen_GB
dc.date.accessioned2014-03-13T08:51:51Z-
dc.date.available2014-03-13T08:51:51Z-
dc.date.issued2014-01-28-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2014, 1:1en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/314027-
dc.description.abstractCORS ble opprinnelig utviklet i USA i 2003 av Duncan, Miller og Sparks for å måle selvrapporterte terapiresultater. Den norske versjonen kalles «Skala for endringsvurdering – barn og unge (CORS)». Den er oversatt av Anne-Grethe Tuseth, og kan lastes ned fra internett. CORS inneholder fire visuelle analoge skalaer som barn i alderen 6-12 år og/eller deres foresatte besvarer ved å markere hvor på en strek fra trist ansikt til glad ansikt barnet befinner seg. Administrering og skåring tar få minutter, og det stilles ingen kompetansekrav til testbrukere. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for måleegenskapene ved de skandinaviske versjonene av CORS identifiserte ingen relevante publikasjoner. Det foreligger ingen dokumentasjon for måleegenskapene ved den norske versjonen av CORS. Studier som undersøker måleegenskaper er derfor nødvendig.en_GB
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/CORS_nyOK.pdf/$file/CORS_nyOK.pdfen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Child Outcome Rating Scale (CORS)-
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.