2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/310863
Title:
Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen - reaktiv og avpolitisert?
Authors:
Ugland, Trygve
Citation:
SIRUS-rapport 7/2013

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorUgland, Trygveen_GB
dc.date.accessioned2014-01-03T12:54:15Z-
dc.date.available2014-01-03T12:54:15Z-
dc.date.issued2013-12-
dc.identifier.citationSIRUS-rapport 7/2013en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/310863-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Denne rapporten analyserer den alkoholpolitiske utviklingen i Norge i perioden 1994-2014. En hovedkonklusjon er at EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU i denne perioden har bidratt til en mer reaktiv tilnærming, samt en mer utbredt avpolitisering og rettsliggjøring av norsk alkoholpolitikk. Dette er i første rekke en følge av Norges sterkt begrensede muligheter til å påvirke EUs politiske beslutningsprosesser fra utsiden. Den hjemlige debatten om sentrale alkoholpolitiske virkemidlers forenelighet med EU/EØS-retten var spesielt dominerende i det første tiåret under EØS-avtalen. En annen hovedkonklusjon er at norske myndigheter i de senere år har benyttet seg av nye strategier for å føre en mer proaktiv alkoholpolitikk. Norges deltakelse i arbeidet med EUs felles alkoholstrategi har åpnet muligheter til å påvirke EU. Samtidig kan det se ut som om tapet av politisk spillerom på statlig nivå har bidratt til økt oppmerksomhet omkring kommunens rolle i norsk alkoholpolitikk, og da særlig viktigheten av bevillingssystemet som alkoholpolitisk virkemiddel. Norsk alkoholpolitikk vil også i framtiden avhenge av politiske myndigheters prioriteringer i forhold til sentrale virkemidler som bevillingssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgiftsnivået på alkohol. Vi har imidlertid også illustrert at alkoholpolitikken i større grad enn tidligere vil avhenge av hvorvidt norske statlige myndigheter evner å øke oppmerksomheten omkring alkoholrelaterte skader på internasjonalt/overnasjonalt nivå og lokalt i kommunene.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: This report analyses 20 years of Europeanization of Norwegian alcohol policy, and discusses the future prospects in this area of public policy in light of these developments. The first main conclusion is that the European Economic Area (EEA) Agreement and Norway’s other cooperation arrangements with the EU have led to a more reactive and depoliticized approach to alcohol policy. Political debates about how to reduce alcohol related harm have increasingly been replaced by technical debates about specific alcohol policy instruments’ compatibility with EU law. This description seems particularly relevant in the first decade after the EEA Agreement entered into force in 1994. A second main conclusion is that a more proactive approach to alcohol policy has gradually emerged in recent years. This is a result of two developments. First, the Norwegian government participates more actively in alcohol policy-making processes at the EU level. Second, more attention have been devoted to the alcohol policy potential at the municipal level.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherSIRUSen_GB
dc.relation.ispartofseriesSIRUS-rapporten_GB
dc.relation.ispartofseries2013/7en_GB
dc.subject.meshAlcoholen_GB
dc.titleNorsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen - reaktiv og avpolitisert?no
dc.typeReporten
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.