2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/307829
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)
Authors:
Kornør, Hege; Richter, Jörg
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 2:4
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/PSS_ny.pdf/$file/PSS_ny.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKornør, Hegeen_GB
dc.contributor.authorRichter, Jörgen_GB
dc.date.accessioned2013-12-19T08:51:55Z-
dc.date.available2013-12-19T08:51:55Z-
dc.date.issued2013-11-08-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 2:4en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/307829-
dc.description.abstractParental Stress Scale (PSS) er et spørreskjema med 18 utsagn som foreldre skal besvare for å gi et mål på stressnivå forbundet med det å være foreldre. Instrumentet ble utgitt på engelsk av de amerikanske forskerne Judy O. Berry og Warren H. Jones i 1995. Ane Nærde ved Atferdssenteret står bak den norske oversettelsen. Opplysninger om rettighetshavere foreligger ikke. Tidsbruk og kompetansekrav knyttet til bruk av testen er ukjent. Av 51 identifiserte referanser var det ingen som oppfylte våre søkekriterier De psykometriske egenskapene ved den norske versjonen av Parenting Stress Scale er ukjente. Instrumentet bør ikke brukes klinisk før norske psykometridata foreligger.en_GB
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/PSS_ny.pdf/$file/PSS_ny.pdfen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Parental Stress Scales (PSS)-
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.