Måleegenskaper ved den norske versjonen av Bayley Scales of Infant Development (BSID, BSID-II, BSID-III) )

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/304936
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Bayley Scales of Infant Development (BSID, BSID-II, BSID-III) )
Authors:
Richter, Jörg; Valla, Lisbeth
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 2:3
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/Bayley_nyok.pdf/$file/Bayley_nyok.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRichter, Jörgen_GB
dc.contributor.authorValla, Lisbethen_GB
dc.date.accessioned2013-11-04T13:21:13Z-
dc.date.available2013-11-04T13:21:13Z-
dc.date.issued2013-10-04-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 2:3en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/304936-
dc.description.abstractBayley Scales of Infant Development (BSID) måler kognitiv, språklig og motorisk utviklingsfungering, samt sosial og emosjonell tilpassingsadferd hos sped- og små barn i alderen 1 til 42 måneder. Den er revidert to ganger, og tredjeutgaven, BSID-III, er den som er vanligst å bruke i dag. BSID-III består av fem deltester som er sammenfattet til tre skalaer og tre spørreskjemaer, men bare de tre kjerneskalaene (kognitiv skala, motorisk skala, og språklig skala) er inkludert i den norske utgaven. Det tar mellom 30 og 50 minutter å administrere testen, avhengig av barnets alder. Den norske utgaven av BSID-III er tilgjengelig fra Pearson Assessment and Information AB. Vårt systematiske litteratursøk resulterte i 147 treff, hvorav syv publikasjoner fra fem norske kliniske studier og én dansk befolkningsstudie (åtte artikler basert på BSID, 16 basert på BSID-II, og to på BSID-III). Det finnes ikke dokumentasjon på de psykometriske egenskapene ved norske eller skandinaviske versjoner av BSID-III basert på . Bare én norsk studie rapporterte prediktiv validitet i forhold til psykomotorisk utviklingsindeks (PDI) i norske BSID-data. Det ble konkludert, basert på relativt høy area under the curve (AUC) i reciever operating characheristics (ROC) -kurveanalysen, at PDI er et effektivt diagnostisk instrument. Ingen av de norske eller skandinaviske studiene har undersøkt eller rapportert om testens reliabilitet. Det finnes ingen norske eller andre skandinaviske normer. Det foreligger ikke dokumentasjon på psykometriske egenskaper ved den norske eller skandinaviske versjonen av BSID-III. Det er stort behov for studier om psykometriske egenskaper i norske utvalg. Amerikanske normer må anvendes med forsiktighet til klinisk utviklingsvurdering av norske barn.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/Bayley_nyok.pdf/$file/Bayley_nyok.pdfen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescentsen_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Bayley Scales of Infant Development (BSID, BSID-II, BSID-III) )no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.