Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaire: Social and Emotional (ASQ:SE)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/304935
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaire: Social and Emotional (ASQ:SE)
Authors:
Rasmussen, Lene-Mari P.; Martinussen, Monica
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 2:1
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/ASQ-SE_nyOK.pdf/$file/ASQ-SE_nyOK.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRasmussen, Lene-Mari P.en_GB
dc.contributor.authorMartinussen, Monicaen_GB
dc.date.accessioned2013-11-04T13:04:32Z-
dc.date.available2013-11-04T13:04:32Z-
dc.date.issued2013-09-06-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 2:1en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/304935-
dc.description.abstractAges & Stages Questionnaire: Social and Emotional (ASQ:SE) er et screeningverktøy for å kartlegge sped- og småbarn i risikosonen for å utvikle sosiale eller emosjonelle vansker (Squires, Bricker & Twombly, 2003). I 2007 ble instrumentet oversatt av Harald Janson, Torill Ueland og Vibeke Kennair Ottesen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør. Foreløpig er ASQ:SE under utprøving i regi av RBUP øst og sør i enkelte norske kommuner og ennå ikke fritt tilgjengelig. ASQ:SE er et spørreskjema som fylles ut av foreldrene om barnas sosiale og emosjonelle utvikling, og det finnes ulike spørreskjemaer tilpasset barnas alder og utviklingsnivå. Aldersspennet strekker seg fra 3-66 mnd., og det er til sammen 8 versjoner som måler 7 ulike hovedskalaer fordelt på mellom 19 og 33 spørsmål per spørreskjema. Det er beregnet at utfyllingen skal ta 10-15 min for foreldrene mens skåringen tar 2-3 minutter for administratorene. Instrumentet er tiltenkt et bruk både klinisk og i forskning, enten alene eller som et supplement til ASQ. Det kreves relevant utdanning og opplæring for å kunne anvende testen. Litteratursøket resulterte i èn norsk artikkel og fire svenske artikler som oppfylte inklusjonskriteriene. Utvalgene er basert på sped- og små barn mellom 0-36 mnd. Det foreligger ingen norske studier som dokumenterer verktøyets psykometriske egenskaper. En studie rapporterer gjennomsnittsverdi for totalskåren for et klinisk utvalg (premature). I Skandinavia finnes det en svensk studie som anvender ASQ:SE i et klinisk utvalg og sammenligner instrumentet med andre mål på psykologisk stress hos mor og observasjoner av relasjon mellom mor og barn. Disse resultatene indikerer problemer med å anvende testen i kliniske grupper av mødre. Det er behov for norske studier av instrumentets psykometriske egenskaper i tillegg til etablering av norske normer og grenseverdier.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/ASQ-SE_nyOK.pdf/$file/ASQ-SE_nyOK.pdfen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaire: Social and Emotional (ASQ:SE)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.