2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/304931
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaire (ASQ)
Authors:
Martinussen, Monica; Valla, Lisbeth
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 1:6
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/ASQ_ny.pdf/$file/ASQ_ny.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMartinussen, Monicaen_GB
dc.contributor.authorValla, Lisbethen_GB
dc.date.accessioned2013-11-04T12:54:29Z-
dc.date.available2013-11-04T12:54:29Z-
dc.date.issued2013-07-01-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 1:6en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/304931-
dc.description.abstractAges & Stages Questionnaires ble utviklet på 80-tallet i USA som et screeningsverktøy for sped- og småbarn for å kartlegge utviklingsnivå (Squires, Bricker & Potter, 1997). Instrumentet ble oversatt til norsk i 2001-2002 av Harald Janson, Beathe Enoksen og Kristin Furuholmen ved Psykologisk institutt, UiO. Ulike versjoner av spørreskjemaet (til sammen 19) finnes for aldersgruppene 4 mnd til 60 mnd. Den norske testen og manualen forhandles av RBUP Øst og Sør. Testen består av til sammen 30 spørsmål som summeres opp i seks delskalaer og eventuelt en totalskåre. Det tar 10-20 minutter å besvare spørsmålene for foreldrene. Det stilles krav om relevant utdanning og opplæring for å kunne anvende testen. Testen er tenkt brukt både klinisk og til forskning. Det systematiske litteratursøket resulterte i 24 treff hvorav seks oppfylte inklusjonskriteriene. I tillegg ble den norske manualen lagt til grunn. De inkluderte studiene rapporterte resultater fra fire ulike studier. Søket etter dokumentasjon for de svenske og danske versjonene resulterte i én artikkel som belyste testens validitet. De inkluderte publikasjonene rapporterte gjennomsnittsskårer for testen, alfaverdier og test-retest reliabilitet. Median alfaverdi for totalskåren > 0,80 og test-retest reliabilitet > 0,70. Det foreligger norske normer, men utvalgene som disse er basert på er for enkelte aldersgrupper noe små. Testens totalskåre har god reliabilitet, mens for enkeltskalaer er denne utilfredsstillende. Det finnes norske normer basert på et populasjonsutvalg med foreslåtte grenseverdier. Testens validitet er kun i liten grad undersøkt på norske eller skandinaviske utvalg.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/ASQ_ny.pdf/$file/ASQ_ny.pdfen_GB
dc.subject.meshMeasurementen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaire (ASQ)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.