Måleegenskaper ved den norske versjonen av Søvnvaner hos barn, Children Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/304911
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Søvnvaner hos barn, Children Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)
Authors:
Hysing, Mari; Sivertsen, Børge
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 2:2
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/CSHQ_nyok.pdf/$file/CSHQ_nyok.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHysing, Marien_GB
dc.contributor.authorSivertsen, Børgeen_GB
dc.date.accessioned2013-11-04T13:13:58Z-
dc.date.available2013-11-04T13:13:58Z-
dc.date.issued2013-09-11-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 2:2en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/304911-
dc.description.abstractSøvnvaner hos barn (The Children´s Sleep Habits Questionnaire) er et foreldreutfylt spørreskjema. Formålet er å kartlegge søvnvaner og de hyppigst forekommende søvnvanskene hos barn mellom 4 og 10 år. Vårt systematiske litteratursøk, og påfølgende kontakt med førsteforfatter, identifiserte til sammen to norske publikasjoner. Det fins ingen informasjon om normer eller validitet i de inkluderte studiene, men den ene publikasjonen fant at instrumentet skiller mellom kliniske grupper av barn med psykiske vansker og en kontrollgruppe. Reliabilitetsmål viser generell god reliabilitet, men det var lav reliabilitet på en underskala for søvnrelaterte respirasjonsvansker Da kun to publikasjoner basert på én klinisk studie av barn med psykiske vansker ble identifisert, er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere de psykometriske egenskapene til instrumentet. Det må derfor utøves varsomhet ved bruk av CSHQ i klinisk praksis. Spesielt bør man være oppmerksom på lav reliabilitet mht søvnrelaterte respirasjonsvansker. Populasjonsbaserte norske studier som kan gi et normgrunnlag for aldersgruppen er nødvendig.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/CSHQ_nyok.pdf/$file/CSHQ_nyok.pdfen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Søvnvaner hos barn, Children Sleep Habits Questionnaire (CSHQ)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.