Måleegenskaper ved den norske versjonen av Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/304691
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS)
Authors:
Kornør, Hege; Skarphedinsson, Gudmundur
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 1:4.
Additional Links:
http://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/CY-BOCS_nyOK.pdf/$file/CY-BOCS_nyOK.pdf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorKornør, Hegeen_GB
dc.contributor.authorSkarphedinsson, Gudmunduren_GB
dc.date.accessioned2013-10-29T09:50:16Z-
dc.date.available2013-10-29T09:50:16Z-
dc.date.issued2013-03-18-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 1:4.en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/304691-
dc.description.abstractChildren’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) er et semistrukturert intervju utviklet for å undersøke symptomer på tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom. Testene har en hovedskala for totalskårer og to underskalaer for henholdsvis tvangstanker og tvangshandlinger. En kliniker intervjuer barn og foreldre, og skårer svarene. Wayne K. Goodman og kolleger står bak utviklingen av CY-BOCS, som kom ut i 1997. Pål Zeiner og Robert Valderhaug står bak hver sin oversettelse av CY-BOCS. Det er ukjent hvem som har de formelle rettighetene til testen. Vi inkluderte én studie med et norsk (n=28) og et svensk (n=40) utvalg, og én studie med to svenske utvalg (n=121+113). Samtlige deltakere var barn og ungdom henvist til eller i behandling for OCD. Studiene rapporterte gjennomsnittskårer og korrelsjoner mellom CY-BOCS-skårer og skårer fra henholdsvis Child OCD Impact Scale (COIS) og Child Behavior Checklist (CBCL). Ingen av studiene rapporterte data om reliabilitet eller kriterievaliditet. Korrelasjonen var Spearmans rho 0,36 og 0,61 mellom CY-BOCS og henholdsvis COIS foreldre- og selvrapport i det norsk-svenske utvalget. CY-BOCS og CBCL totalskåre korrelerte med r=0,15 i det svenske utvalget. Begrepsvaliditeten ved norske CY-BOCS-skårer har liten empirisk støtte på grunn av lite konsistente korrelasjonskoeffisienter basert på data fra ett lite utvalg. Mangelen på øvrig dokumentasjon av måleegenskapene ved den norske versjonen av CY-BOCS tilsier at tolkning av skårer bør utøves med stor varsomhet i klinisk praksis. Psykometrisk forskning er nødvendig, med særlig fokus på interrater reliabilitet og kriterievaliditet.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.psyktestbarn.no/cms/ptb_mm.nsf/lupgraphics/CY-BOCS_nyOK.pdf/$file/CY-BOCS_nyOK.pdfen_GB
dc.subject.meshMeasurementen_GB
dc.subject.meshMental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.