2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/304675
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15)
Authors:
Hysing, Mari; Bøe, Tormod
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 1:3.
Additional Links:
http://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/ftf

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorHysing, Marien_GB
dc.contributor.authorBøe, Tormoden_GB
dc.date.accessioned2013-10-29T09:24:43Zen
dc.date.available2013-10-29T09:24:43Zen
dc.date.issued2013-03-19en
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 1:3.en_GB
dc.identifier.issn1893-9910en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/304675en
dc.description.abstractFem til Femten (5-15) er en foreldreutfylt kartlegging av vansker hos barn i alderen fem til femten år på områdene motorikk, eksekutiv funksjoner, persepsjon, hukommelse, språk, sosiale ferdigheter, læring og psykisk helse. Skjemaet er utviklet av en gruppe klinikere og forskere fra de nordiske landene og kom ut i 2004. Det må søkes om godkjenning for bruk av instrumentet, og den som skal benytte testen må redegjøre for testkompetanse og bruksområde. Grunnutdanning innen pedagogikk, medisin eller psykologi på minst høyskolenivå, samt kunnskap om barn og unge, samt testkompetanse forutsettes. Vårt systematiske litteratursøk identifiserte ingen norske artikler, men fire nordiske studier ble inkludert. Tre var valideringsstudier og én studie sammenlignet resultater fra 5-15 med resultater med Child Behavior Checklist (CBCL). Undersøkelser fra andre nordiske land viser at 5-15 har utmerket indre konsistens, tilfredsstillende til god interrater reliabilitet, og god til utmerket test-retest reliabilitet for hovedskalaene. Deler av testen diskriminerer mellom ulike diagnosegrupper og skårer fra instrumentet samsvarer delvis med resultater fra andre tester som WISC-III og NEPSY. De psykometriske egenskapene ved 5-15 er ikke undersøkt i studier med norske barn. Undersøkelser fra andre nordiske land viser imidlertid at 5-15 har gode psykometriske egenskaper. Brukere av testen bør være oppmerksom at normene til den norske utgaven er basert på svenske og finske data.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren
dc.relation.urlhttp://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/ftfen_GB
dc.subject.meshMeasurementen
dc.subject.meshMental healthen
dc.subject.meshChilden
dc.subject.meshAdolescenten
dc.subject.meshPsychological assessmenten
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.