2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/301782
Title:
Is cannabis a gateway to hard drugs?
Authors:
Melberg, Hans Olav; Jones, Andrew M.; Bretteville-Jensen, Anne Line
Citation:
Is cannabis a gateway to hard drugs? 2009, 38 (3):583 Empirical Economics
Additional Links:
http://www.springerlink.com/index/10.1007/s00181-009-0280-z; http://www.sirus.no/Is+cannabis+a+gateway+to+hard+drugs%3F.d25-SMJvIXB.ips

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorMelberg, Hans Olaven_GB
dc.contributor.authorJones, Andrew M.en_GB
dc.contributor.authorBretteville-Jensen, Anne Lineen_GB
dc.date.accessioned2013-09-18T08:54:06Z-
dc.date.available2013-09-18T08:54:06Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationIs cannabis a gateway to hard drugs? 2009, 38 (3):583 Empirical Economicsen_GB
dc.identifier.issn0377-7332-
dc.identifier.issn1435-8921-
dc.identifier.doi10.1007/s00181-009-0280-z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/301782-
dc.description.abstractThe gateway hypothesis proposes that use of cannabis directly increases the risk of consuming hard drugs. We test this controversial, but influential, hypothesis on a sample of cannabis users, exploiting a unique set of drug price data. A flexible approach is developed to identify the causal gateway effect using a bivariate survival model with shared frailty estimated using a latent class approach. The model suggests two distinct groups; a smaller group of “troubled youths” for whom there is a statistically significant gateway effect that more than doubles the hazard of starting to use hard drugs and a larger fraction of youths for whom previous cannabis use has less impact.en_GB
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Trappetrinnshypotesen hevder at bruk av cannabis øker risikoen for også å starte med tyngre rusmidler. Vi har testet denne kontroversielle, men innflytelsesrike, hypotesen på et utvalg cannabisbrukere i Norge. For å undersøke om det finnes en årsaksmessige trappetrinns-effekt, gjorde vi en bivariat forløpsanalyse og tok hensyn til ulikheter i ”sårbarhet” for rusmiddelbruk ved å anvende en metode med latente klasser. I tillegg til å kontrollere for en rekke andre variable, har vi kunnet gjøre bruk av et unikt datasett for narkotikapriser. Modellen finner to klart avgrensede grupper; en liten gruppe ”problemungdom”, der det er en statistisk signifikant trappetrinns-effekt, som mer enn dobler risikoen for å starte med tyngre stoffer, og en større gruppe ungdommer der tidligere cannabisbruk har mindre innflytelse.en_GB
dc.relation.urlhttp://www.springerlink.com/index/10.1007/s00181-009-0280-zen_GB
dc.relation.urlhttp://www.sirus.no/Is+cannabis+a+gateway+to+hard+drugs%3F.d25-SMJvIXB.ipsen_GB
dc.subject.meshSubstance-Related Disordersen_GB
dc.subject.meshMarijuana abuseen_GB
dc.subject.meshStreet Drugsen_GB
dc.subject.meshModels, statisticalen_GB
dc.titleIs cannabis a gateway to hard drugs?-
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.journalEmpirical Economics, 2011: 38 (3) 583-603en_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.