Sigaretter, snus og status. Om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/301543
Title:
Sigaretter, snus og status. Om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter
Authors:
Sæbø, Gunnar
Citation:
Sigaretter, snus og status. Om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter. 2013, 21 (1):5-32 Sosiologisk tidsskrift

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorSæbø, Gunnaren_GB
dc.date.accessioned2013-09-13T11:00:54Z-
dc.date.available2013-09-13T11:00:54Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationSigaretter, snus og status. Om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter. 2013, 21 (1):5-32 Sosiologisk tidsskriften_GB
dc.identifier.issn0804-0486-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/301543-
dc.description.abstractRøyking har i løpet av noen tiår gått fra å være en utbredt vane til å bli en avvikerhandling, og dagens tobakkspolitikk preges av løpende denormalisering av alle former for tobakksbruk. Likevel fortsetter mange å bruke tobakk. Artikkelen belyser en mulig kulturell forklaring på dette: Ulike tobakksprodukter og forskjellige bruksmåter inngår i livsstiler med ulik status og prestisje i befolkningen og har derfor ulik legitimitet. Med teoretisk utgangspunkt i Bourdieus kultursosiologi, viser jeg at de empiriske forskjellene i sosiokulturelle praksiser (inkludert tobakksbruk) kommer til uttrykk i et helhetlig og strukturert "rom for livsstiler", som gjennom homologier er koplet til strukturen i det objektive "rommet for sosiale posisjoner". Innholdet i de ulike livsstilene legger grunnlaget for de kulturelle distinksjonsforskjellene som settes i omløp i forbindelse med tobakksbruk.en_GB
dc.publisherUniversitetsforlageten_GB
dc.subject.meshTobaccoen_GB
dc.titleSigaretter, snus og status. Om livsstilsforskjeller mellom brukergrupper av ulike tobakksprodukter-
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.identifier.eissn1504-2928-
dc.identifier.journalSosiologisk tidsskriften_GB
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.