Måleegenskaper ved den norske versjonen av Mood and Feelings Questionnaire - Humøret Ditt (MFQ)

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/294265
Title:
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Mood and Feelings Questionnaire - Humøret Ditt (MFQ)
Authors:
Richter, Jörg; Sund, Anne Mari
Citation:
PsykTestBarn. 2013, 1:1.
Additional Links:
http://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/mfq

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRichter, Jörgen_GB
dc.contributor.authorSund, Anne Marien_GB
dc.date.accessioned2013-06-20T11:26:46Z-
dc.date.available2013-06-20T11:26:46Z-
dc.date.issued2013-02-
dc.identifier.citationPsykTestBarn. 2013, 1:1.en_GB
dc.identifier.issn1893-9910-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/294265-
dc.description.abstractHumøret Ditt er et selvutfyllingsskjema som måler barns og unges (8-18 år) depressive symptomer i henhold til DSM-III-R (DSM-IV). Spørreskjemaet har 34 spørsmål med tre svaralternativer. De unge blir spurt om hva vedkommende har følt eller tenkt i løpet av de siste to ukene. Testskår er beregnet ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av Humøret Ditt inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpedagog eller pedagog med mastergrad. Vårt systematiske litteratursøk etter dokumentasjon for de psykometriske egenskapene til MFQ identifiserte 30 referanser fra norske studier: tre artikler stammet fra prosjektet Norwegian Universal Preventive Program for Social Anxiety (NUPP-SA), 20 var basert på studien ‘Ungdom og psykisk helse’ ved NTNU i Trondheim, og sju var basert på den korte versjonen av Humøret Ditt. Det er ikke rapportert normer i de inkluderte artiklene, men normer for aldersgruppen 13–15 år kan fås fra oversetteren bak den norske versjonen av MFQ, Anne Mari Sund (NTNU). Intern konsistens og test-retest reliabilitet er rapportert som meget god. Konvergerende validitet er rapportert som god ved en høy korrelasjon mellom MFQ-skårer og skårer på Beck Depression Inventory (BDI), med relevante skalaer angst-depresjons syndrom, med internaliserende symptomer, og med aggressive symptomskala fra Youth Self Report. God diskriminerende validitet er vist ved lav korrelasjon med sosial ønskelighetsskala (YSR). Konklusjon. Det foreligger god dokumentasjon på psykometriske egenskaper som begrepsvaliditet, konvergerende validitet og reliabilitet for Humøret Ditt, men bare for aldersspektrum 13-15 år og fra et begrenset område i Norge. Derfor kan det anbefales å bruke MFQ blant norske 13-15 år gamle ungdommer i forskning, både i epidemiologiske studier og studier av kliniske utvalg.en_GB
dc.language.isonoen
dc.publisherRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.relation.urlhttp://www.r-bup.no/CMS/ptb.nsf/pages/mfqen_GB
dc.subject.meshMeasurementen_GB
dc.subject.meshmental healthen_GB
dc.subject.meshChilden_GB
dc.subject.meshAdolescenten_GB
dc.subject.meshPsychological assessmenten_GB
dc.titleMåleegenskaper ved den norske versjonen av Mood and Feelings Questionnaire - Humøret Ditt (MFQ)no
dc.typeJournal articleen
dc.typepeer revieweden
dc.contributor.departmentRegionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Søren_GB
dc.identifier.journalPsykTestBarn : måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøyen_GB
This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.