Tvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/285341
Title:
Tvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 5/2013
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Tvil-om-tvang-Oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-i-2011-2012-med-tvungen-helsehjelp-pasienter-sykehjem/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2013-04-29T09:59:06Z-
dc.date.available2013-04-29T09:59:06Z-
dc.date.issued2013-04-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 5/2013en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/285341-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem var tema for landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012. Tilsynet undersøkte om pasienter som mangler evne til å gi samtykke og ikke vil ta i mot hjelp, får nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Oppsummeringen bygger på tilsynsrapporter fra de kommunene som ble undersøkt. Det ble gjennomført tilsyn med 103 kommuner. I 89 av de undersøkte kommunene ble det påvist lovbrudd (avvik fra regelverket). Det er liten forskjell på påpekte lovbrudd fra 2011 til 2012. Tilsynet avdekket utstrakt bruk av tvang i strid med regelverket og viste at lovbestemmelsene ikke er godt nok kjent og innarbeidet i praksis. Mange ansatte var usikre på reglene om tvungen helsehjelp, hva begrepet tvang innebærer, hvordan motstand identifiseres og håndteres, hvordan og når pasientens evne til å gi samtykke skal vurderes, og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre slike vurderinger. Tilsynet avdekket mangler i gjennomføring av opplæringstiltak, oversikt over ansattes opplæringsbehov og rapporteringsrutiner på området. Mange av de undersøkte kommunene hadde betydelige utfordringer i å sikre tilstrekkelig styring og kontroll med bruk av tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: Compulsory health care for patients in nursing homes was the theme for countrywide supervision in 2011 and 2012. We investigated whether patients who lack the competence to give consent receive necessary and adequate health care. The summary is based on supervision reports from the municipalities that were investigated. Supervision was carried out in 103 municipalities. Breaches of the statutory requirements were detected in 89 of these municipalities. There was little difference from 2011 to 2012. The supervision authorities detected widespread use of compulsion and coercion that was in breach of the legislation, and found that the regulations were not well known and used in practice. Many members of staff were unsure about the regulations concerning compulsory health care, what the concept of coercion involves, how resistance can be identified and dealt with, how and when patients’ ability to give consent should be assessed, and who is responsible for making such assessments. We identified deficiencies in training, inadequate overview of the staff’s need for training, and inadequate routines for reporting. Many of the municipalities that were investigated faced serious challenges in order to ensure that management and control of use of compulsory health care for patients in nursing homes is adequate.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseries5/2013en_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Tvil-om-tvang-Oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-i-2011-2012-med-tvungen-helsehjelp-pasienter-sykehjem/en_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshQuality of Health Careen_GB
dc.subject.meshRestraint, Physicalen_GB
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen_GB
dc.subject.meshHealth Services for the Ageden_GB
dc.titleTvil om tvang. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem-
dc.title.alternativeDoubt about coercion. Summary of countrywide supervision of compulsory health care for patients in nursing homes in 2011 and 2012en_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.