Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/285323
Title:
Spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 4/2013
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Spesialisthelsetjenestens-handtering-av-henvisninger-og-utredning-av-pasienter-med-tykk--og-endetarmskreft-Oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-2012/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2013-04-29T09:50:01Z-
dc.date.available2013-04-29T09:50:01Z-
dc.date.issued2013-04-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 4/2013en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/285323-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Fylkesmennene gjennomførte i 2012 tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon av regionvise team fra fylkesmennene. For pasienter med mistanke om kreft eller andre alvorlige sykdommer kan svikt få katastrofale følger. Håndtering av henvisninger og en forsvarlig utrednings- og behandlingslogistikk, krever at foretakene har sikre og effektive pasientadministrative systemer. Systemene må være velfungerende og beherskes av de ulike brukergruppene. Systemene må gi nødvendige oversikter og sikre at pasienter som ikke følger ordinært forløp fanges opp og gis forsvarlig helsehjelp. Dette tilsynet har avdekket svikt både når det gjelder spesialisthelsetjenestenes håndtering av henvisninger fra fastlegene og internhenvisninger mellom sykehusavdelinger og viderehenvisninger mellom foretak. Det er etter tilsynets vurdering ikke grunn til å friskmelde spesialisthelsetjenestens styring og kontroll med de helt grunnleggende pasientadministrative systemer for pasientbehandling og data for styring. Det kan fortsatt stilles spørsmål ved om man har kontroll over behandlingstall, kapasitet mv. for planlegging, ressursbruk mv.en_GB
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: In 2012, the Offices of the County Governors carried out supervision of the way the specialized health services deal with referral and investigation of patients with cancer of the colon and rectum. Supervision was carried out by regional teams as system audits. For patients with suspected cancer or other serious illnesses, deficiencies in health care can have catastrophic consequences. Reliable and effective patient administration systems are needed for dealing with referrals, and for providing adequate and sound investigation and treatment. The systems must function well, and should be understood. The systems must provide a necessary overview, and ensure that patients who need special treatment are detected and receive adequate care. Deficiencies were detected, both in relation to the way in which the specialized health services dealt with referrals from general practitioners, referrals from one hospital department to another, and referrals from one health trust to another. In our view, management and control of basic patient administration systems for providing patient care are not always adequate. There is reason to question whether patient data and data on capacity are used effectively for managing services and allocating resources.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesNeoplasmsen_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Spesialisthelsetjenestens-handtering-av-henvisninger-og-utredning-av-pasienter-med-tykk--og-endetarmskreft-Oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-2012/en_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshQuality of Health Careen_GB
dc.titleSpesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2012-
dc.title.alternativeThe way referral and investigation of patients with cancer of the colon and rectum are dealt with by the specialized health services Summary of countrywide supervision 2012en_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.