“Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/285319
Title:
“Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd.
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 3/2013
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Ikke-bare-ett-helseproblem-Oppsummering-landsomfattende-tilsyn-i-2011-2012-eldre-pasienter-med-hoftebrudd-/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2013-04-29T08:57:14Z-
dc.date.available2013-04-29T08:57:14Z-
dc.date.issued2013-04-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 3/2013en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/285319-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Brudd hos eldre er et stort helseproblem. Slike brudd har alvorlige konsekvenser i form av smerter og ubehag, men kan også gi tapt funksjon, redusert livslengde, økt hjelpebehov og økt behov for institusjonsomsorg. I landsomfattende tilsyn i 2011–2012 gjennomgikk Helsetilsynet i fylket / Fylkesmannen journaler til skrøpelige eldre pasienter som hadde vært behandlet for hoftebrudd. Mange av tilsynene avdekket mangler i journaler knyttet til pasientenes legemiddelbruk, ernæringssituasjon og behandling av delir (akutt forvirringstilstand). Der Helsetilsynet i fylket / Fylkesmannen fant mangelfull journalføring, ble helseforetakene bedt om å undersøke i egen virksomhet om brudd på journalforskriften var uttrykk for at de også hadde en praksis i strid med loven. Etter virksomhetenes oppfølging ser vi at det var stort sammenfall mellom manglende journalføring og mangelfull praksis, og nærmest alle foretakene så behov for å gjøre endringer for å kunne ha en bredere tilnærming til denne pasientgruppen. Det er naturlig å stille spørsmål om dette også kan gjelde andre geriatriske pasientgrupper. Statens helsetilsyn forventer at helseforetakene selv undersøker dette, og eventuelt iverksetter tiltak som sikrer bred nok tilnærming til all behandling av disse pasientene. Problematikk knyttet til legemiddelbruk, delir og ernæringsstatus gjelder ikke bare hoftebruddspasienter, men alle skrøpelige eldre pasienter.en_GB
dc.description.abstractENGELSK SAMMENDRAG: Fracture of the hip is a serious health problem for elderly people. This has serious consequences such as pain and discomfort, but can also lead to lost function, reduced life expectancy, increased need for help, and increased need for care in an institution. As part of countrywide supervision 2011–2012, the Offices of the County Govenors assessed the patient records of frail elderly people who had been treated for fracture of the hip. In many cases, inadequate documentation of the patients’ use of medication, their nutritional status, and treatment of delirium (states of acute confusion) was found. When inadequate documentation was found, we asked the health trusts to investigate whether this indicated that their practice was also inadequate and in breach of the legislation. After they had followed this up, we found that inadequate documentation generally indicated inadequate practice. Nearly all the health trusts saw the need for changes in order to have a broader approach to this patient group. There is reason to question whether this also applies to other groups of elderly patients. The health trusts should investigate this, and implement appropriate measures to ensure that the approach to treatment of these patients is comprehensive. The issues related to use of medication, nutritional status and delirium are relevant not only for frail elderly patients with fracture of the hip, but for all frail elderly patients.en_GB
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen_GB
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten_GB
dc.relation.ispartofseries3/2013en_GB
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2013/Ikke-bare-ett-helseproblem-Oppsummering-landsomfattende-tilsyn-i-2011-2012-eldre-pasienter-med-hoftebrudd-/en_GB
dc.subject.meshNorwayen_GB
dc.subject.meshQuality of Health Careen_GB
dc.subject.meshHealth Services for the Ageden_GB
dc.subject.meshHospitals, Stateen_GB
dc.title“Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd.-
dc.title.alternative“Not just one health problem………” Summary of countrywide supervision 2011-2012 of specialized health services. Frail elderly people treated for fracture of the hipen_GB
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.