Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser. En vurdering av tilgjengelige datakilder.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28196
Title:
Helseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser. En vurdering av tilgjengelige datakilder.
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 9/2002
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2002/Helsetjenestetilbud-psykiske-lidelser-tilgjengelige-datakilder/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-27T08:41:54Z-
dc.date.available2008-05-27T08:41:54Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 9/2002en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28196-
dc.descriptionNo English summary available.en
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: En arbeidsgruppe har vurdert om ulike datakilder om psykiske helseforhold og tjeneste tilbud til mennesker med psykiske lidelser er egnet til å si noe om i hvilken grad faglig forsvarlighet, tilgjengelighet til tjenester, retten til medvirkning og minst mulig bruk av tvang blir innfridd. Gjennomgangen viser at det finnes lite data om behandlingsmetoder, behandlingsresultater og om viktige sider ved faglig forsvarlighet. Det finnes heller ikke gode data om innfrielse av retten til nødvendig helsehjelp. Det er dessuten begrensede muligheter for å vurdere om øyeblikkelig-hjelp funksjonen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det finnes ikke løpende data om pasienters medvirkning i behandlingen. Hensikten med arbeidet har vært å få oversikt over hva som finnes av data og kunnskap, om datakildene har god nok kvalitet og hva Helsetilsynet trenger av løpende data for å utføre overordnet tilsyn med tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Arbeidsgruppen anbefaler at man prioriterer å bruke eksisterende data på en systematisk måte og sørger for at disse har god nok kvalitet, i stedet for å øke rutinemessig datainnhøsting. Datainnsamling om forhold i kommunehelsetjenesten må i større grad baseres på andre metoder fordi kunnskapsgrunnlaget her er langt dårligere enn i spesialisthelsetjenesten.en
dc.language.isonoen
dc.publisherStatens helsetilsynen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries9/2002en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2002/Helsetjenestetilbud-psykiske-lidelser-tilgjengelige-datakilder/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshMental Health Servicesen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.titleHelseforhold og helsetjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser. En vurdering av tilgjengelige datakilder.no
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.