2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28194
Title:
Spesialisthelsetjenestens veiledningsoppgaver overfor kommunehelsetjenesten
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 10/2002
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2002/Spesialisthelsetjenestens-veiledningsoppgaver-kommunehelsetjenesten/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-27T08:27:33Z-
dc.date.available2008-05-27T08:27:33Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 10/2002en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28194-
dc.descriptionNo English summary available.en
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Samhandling og informasjonsutveksling mellom nivåene i helsetjenesten er ikke alltid så god som § 6-3 i lov om spesialisthelsetjeneste legger opp til. I rapporten beskrives et pilotprosjekt som ble gjennomført i Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag i 2001. Kartleggingen viste at veiledning, informasjon og råd fra spesialisthelsetjene sten ikke alltid fungerte til beste for at kommunene kunne løse oppgavene sine i tråd med lover og forskrifter. Undersøkelsen gir holdepunkter for at spesialisthelsetjenestens veiledningsordninger i liten grad er forankret i ledelsen og at ordningene ikke inngår i en systematisk plan for samhandling mellom nivåene. Resultatene fra prosjektet tilsier at fylkeslegene bør følge opp med systemrevisjoner og rådgivning for å sikre at veiledningsplikten blir overholdt.en
dc.language.isonoen
dc.publisherStatens helsetilsynen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries10/2002en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2002/Spesialisthelsetjenestens-veiledningsoppgaver-kommunehelsetjenesten/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshInterdisciplinary Communicationen
dc.subject.meshSpecialties, Medicalen
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen
dc.titleSpesialisthelsetjenestens veiledningsoppgaver overfor kommunehelsetjenestenno
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.