2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28132
Title:
Rapport til Helsedepartementet om Helsetilsynets oppfølging i Dent-O-Sept
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 11/2003
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Rapport-Helsedepartementet-Helsetilsynets-oppfolging-Dent-O-Sept/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-26T12:32:36Z-
dc.date.available2008-05-26T12:32:36Z-
dc.date.issued2003-08-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 11/2003en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28132-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: I rapporten redegjør Helsetilsynet for hvilke tiltak Helsetilsynet sentralt og i fylkene har satt i verk for å få oversikt over omfang og konsekvenser av smitteutbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa som rammet 27 sykehus vinteren og våren 2002. I alt 231 sykehuspasienter fikk påvist smitte som skyldtes bakterier fra munnpenselen. Helsetilsynets konklusjon er at verken helsepersonell eller helsetjenesten har handlet faglig uforsvarlig ved å anskaffe og anvende Dent-O-Sept munnpensler til munnstell. Saken har imidlertid avdekket betydelige mangler på flere områder i helsetjenesten. Det gjelder særlig manglende rutiner for oppdatering av kunnskap om munnstell, manglende rutiner for bruk av engangsutstyr og for innkjøp av denne typen medisinsk utstyr. På bakgrunn av erfaringene fra Dent-O-Sept saken anbefaler Helsetilsynet at tiltak settes i verk på flere områder for å forbedre sikkerheten i helsetjenesten. Forslagene er beskrevet i rapporten.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: In this report, the Norwegian Board of Health describes the measures that the Norwegian Board of Health centrally and the Norwegian Board of Health in the counties have initiated in order to obtain an overview of the extent of the problem and the consequences of the outbreak of infection with the bacterium Pseudomonas aeruginosa, in 27 hospitals in the winter and spring of 2002. Altogether 231 hospital patients were identified as having been infected with bacteria from infected mouth swabs used for oral care. The conclusion of the Norwegian Board of Health is that neither health care personnel nor the health services acted in a professionally unacceptable manner by purchasing or using Dent-O-Sept mouth swabs for oral care. However, the incident has revealed serious deficiencies within several areas of the health services, such as lack of routines for updating information about oral care, and lack of routines for purchase and use of disposable equipment. Based on the experience from the Dent-O-Sept incident, the Norwegian Board of Health recommends that measures should be initiated in several areas to improve safety in the health services. The recommendations are presented in the report.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries11/2003en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Rapport-Helsedepartementet-Helsetilsynets-oppfolging-Dent-O-Sept/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshDisease Outbreaksen
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshEquipment Contaminationen
dc.subject.meshAnti-Infective Agents, Localen
dc.subject.meshMouthen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshCross Infection-
dc.titleRapport til Helsedepartementet om Helsetilsynets oppfølging i Dent-O-Septno
dc.title.alternativeReport to the Ministry of Health on Follow-up of the Dent O Sept Incident by the Norwegian Board of Healthen
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.