Kommunale helsetjenester i pleie- og omsorgssektoren. Tilsynserfaringer 1998 - 2003.

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10143/28113
Title:
Kommunale helsetjenester i pleie- og omsorgssektoren. Tilsynserfaringer 1998 - 2003.
Citation:
Rapport fra Helsetilsynet 9/2003
Additional Links:
http://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Kommunale-helsetjenester-plo-Tilsynserfaringer-1998-2003/

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.date.accessioned2008-05-26T12:09:37Z-
dc.date.available2008-05-26T12:09:37Z-
dc.date.issued2003-08-
dc.identifier.citationRapport fra Helsetilsynet 9/2003en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10143/28113-
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Statens helsetilsyn har oppsummert erfaringer fra 373 tilsyn i kommunale pleie- og omsorgstjenester i alle landets fylker. Målet var å fi nne ut hvilke områder som utmerket seg som spesiel t sårbare og hvor det var et forbedringspotensial. Rapporten er basert på tilsyn med kommunale helsetjenester i pleie- og omsorgssektoren i perioden 1998 til 1. juni 2003. Det ble påvist avvik i 80% av de 373 tilsynene. De fleste avvikene gjaldt mangelfull dekking av grunnleggende behov, svikt i saksbehandlingen ved tildeling av tjenester, svikt i rutiner for internkontroll og forhold ved personellsituasjonen. I rapporten vektlegger Helsetilsynet at gode rutiner og systemer for internkontroll er nødvendig for å utvikle et tjenestetilbud med lav risiko for svikt. Helsetilsynet påpeker at det er kommunens ansvar å sørge for at slike systemer fi nnes og at de fungerer i praksis både for brukere og ansatte. Tilsynserfaringer tyder på at det er økende bevissthet i kommunen om nytten av internkontroll, men at det fortsatt er et stort forbedringspotensial på dette området.en
dc.description.abstractSUMMARY IN ENGLISH: The Norwegian Board of Health has summarized the experience gained from supervision of municipal nursing and care services in all the counties in Norway. 373 supervision visits were carried out. The aim was to identify areas that are particularly vulnerable and where there is potential for improvement. The report is based on supervision of municipal nursing and care services during the period 1998 to 1 June 2003. Departure from the regulations was identified in 80 per cent of the 373 supervision visits. This was mainly related to inadequate help with basic needs, inadequate administrative procedures when allocating services, inadequate routines for internal control and the situation regarding health care personnel and social personnel. In the report, the Norwegian Board of Health points out that adequate routines and systems for internal control are necessary in order to provide health and social services with little risk of departure from the regulations. The municipalities have responsibility for ensuring that such systems are developed and that they function in practice, both for users of the services and employees. The experience gained from supervision indicates that there is increasing understanding in the municipalities of the usefulness of internal control, but that there is still a great potential for improvement in this area.-
dc.language.isonoen
dc.publisherNorwegian Board of Health Supervisionen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Helsetilsyneten
dc.relation.ispartofseries9/2003en
dc.relation.urlhttp://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Rapport-fra-Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsynet-2003/Kommunale-helsetjenester-plo-Tilsynserfaringer-1998-2003/en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subject.meshNorwayen
dc.subject.meshQuality of Health Careen
dc.subject.meshHealth Services for the Ageden
dc.subject.meshCommunity Health Servicesen
dc.titleKommunale helsetjenester i pleie- og omsorgssektoren. Tilsynserfaringer 1998 - 2003.no
dc.title.alternativeMunicipal Health Services in the Nursing and Care Sectors. Experience from Supervision 1998-2003en
dc.typeReporten
dc.identifier.eissn1503-4798-
All Items in HeRA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.